2020-01-22 12:00Pressmeddelande

7,5 miljarder till välfärden under 2020

Ebba Busch Thor, partiledareEbba Busch Thor, partiledare

Den svenska välfärden är satt under hård press och det behövs nu ett omedelbart tillskott av ytterligare resurser. Moderaterna, Vänsterpartiet och Kristdemokraterna har därför kommit överens om en extra ändringsbudget för att stärka den svenska välfärden. Den extra ändringsbudgeten går utöver de ytterligare tillskott som regeringen aviserat. Sammantaget innebär det att de generella statsbidragen till välfärden ökar med 7,5 miljarder kronor under 2020.

Förslaget till extra ändringsbudget kommer att tas upp på finansutskottets sammanträde den 23/1.

Totalt resurstillskott för välfärden under 2020:

Anslagsökningar (miljoner kronor)

 

Ökade generella statsbidrag till välfärden i extra ändringsbudget

2 486

Tidigare aviserade tillskott

5 000

SUMMA

7 486

De ytterligare förstärkningar som görs av välfärden i den extra ändringsbudgeten finansieras enligt nedan.

Budgetförstärkningar (miljoner kronor)

 

Friåret återinförs ej

216

Ingångsavdraget genomförs ej

1 670

Omfördelning medel för lärarassistenter

500

Omfördelning medel Innovationsrådet

100

SUMMA

2 486

 

Kontakt:

Moderaterna:
Niklas Gillström, bitr presschef, 072-703 28 38

Vänsterpartiet:
Vänsterpartiets presstjänst, 070-620 00 64

Kristdemokraterna:
Per Gudmundson, presschef, 073-088 91 79

 Om Kristdemokraterna

Kristdemokraterna är ett politiskt parti som bildades 1964. Partiordförande är Ebba Busch Thor sedan 2015. Kristdemokraterna sätter människovärdet främst och vill prioritera det som är nödvändigt för att bygga ett samhälle som håller ihop. Vården, äldrefrågorna och tryggheten är våra prioriterade frågor.


Kontaktpersoner

Pressjour (ej SMS)