2022-05-24 06:15Pressmeddelande

Andreas Carlson (KD) besöker polisen i Varberg

Hur hindrar vi unga från att hamna i kriminalitet? Den frågan står i centrum när Andreas Carlson (KD) besöker polisen i Varberg för att diskutera arbetet med medborgarlöften, drogförebyggande arbete och civilsamhällets roll i att förebygga brott.

Förebyggande åtgärder är många, men det är inte alla som visat sig fungera. En som dock visat sig göra det är föräldrastödsprogram som ger stöd åt ett utåtagerande barns föräldrar, Föräldrastödsprogram finns bara i omkring hälften av landets kommuner, trots att de visat sig mycket effektiva för att både upptäcka väldigt unga barn i riskzonen men också för att stoppa personer på väg in i psykiska ohälsa, drogberoende eller kriminalitet.

- Vi satsade också pengar på det förebyggande arbetet, bland annat föräldrastödsprogram i vår budget. Det borde finnas i alla kommuner i Sverige. Familjen är nyckeln i det förebyggande arbetet, men har man ett barn som börjar ramla ner i missbruk eller kriminalitet är det oerhört svårt för många att veta hur de ska hantera den situationen. Då behövs stöd till föräldrarna, säger Andreas Carlson (KD).

Kristdemokraterna anser också att alla kommuner ska införa ett brottsförebyggande program med en samordningsfunktion. I det arbetet ska också arbetet med medborgarlöften vässas.

- Kriminaliteten måste attackeras från alla håll. Kommunen har en nyckelroll i det brottsförebyggande arbetet. Därför behöver det finnas ett obligatoriskt brottsförebyggande arbete i varje kommun, anser Andreas Carlson (KD).

I debatten hörs mycket om hårdare straff, fler poliser och fängelser. Men Kristdemokraterna tycker att samtalet måste breddas.

- Vi tror på skärpta straff och brukar få mycket uppmärksamhet för det. Men det förebyggande får inte lika mycket uppmärksamhet, vilket är beklagligt. För i det förebyggande arbetet kan ju alla delta! Idrottsföreningar, skola, nattvandrare, företagare och hela samhället är ett brottsförebyggande verktyg. Det behöver systematiseras och förbättras, så att vi hindrar att nya unga pojkar dras in i kriminalitet när äldre figurer låses in, säger Andreas Carlson.

Besöket pågår mellan 14:00-15:30 under tisdagen.


Om Kristdemokraterna

Kristdemokraterna är ett politiskt parti som bildades 1964. Partiordförande är Ebba Busch sedan 2015. Kristdemokraterna sätter människovärdet främst och vill prioritera det som är nödvändigt för att bygga ett samhälle som håller ihop. Vården, äldrefrågorna och tryggheten är våra prioriterade frågor.