2023-08-15 10:23Pressmeddelande

Elisabet Lann nominerad att utreda statligt huvudmannaskap för vården

Elisabet Lann (KD)

Elisabet Lann (KD), kommunalråd i Göteborg, har nominerats till den parlamentariska kommitté som ska utreda ett statligt huvudmannaskap för hälso- och sjukvården. 

I juni presenterade sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson (KD) att en parlamentarisk kommitté ska tillsättas i utredningsarbetet för ett statligt huvudmannaskap för hälso- och sjukvården. Detta som ett första steg mot århundradets vårdreform, som Kristdemokraternas dåvarande partiledare Göran Hägglund som socialminister lyfte redan 2013. För en plats i kommittén har partiets gruppstyrelse nominerat Elisabet Lann (KD), kommunalråd i Göteborgs stad.  

- I tio år har Kristdemokraterna drivit frågan om att flytta över ansvaret för sjukvården från 21 regioner till staten i syfte att minska byråkratin, korta köerna och skapa ett jämlikt och effektivt hälso- och sjukvårdssystem i hela landet. Jag ser otroligt mycket fram emot att få vara med och utreda hur en sådan historisk reform ska kunna genomföras och jag tror att jag har mycket att bidra med utifrån mina erfarenheter, säger Elisabet Lann (KD).

Elisabet Lann har varit politiskt engagerad sedan 1998 och har i många år arbetat med hälso- och sjukvårdsfrågor för partiet i Regionstyrelsen i Västra Götalandsregionen. Hon har också varit kanslichef och under en kortare period tjänstgjort som statssekreterare i Statsrådsberedningen. I Göteborgs stad har hon i rollen som kommunalråd bland annat haft ansvar för den kommunala hälso- och sjukvården.

- Elisabet har en gedigen bakgrund från hälso- och sjukvårdspolitiken och goda sakkunskaper, särskilt utifrån ett region- och kommunperspektiv. Hon är väl rotad i partiets politik på området och är dessutom en duktig förhandlare. Det är mycket glädjande att hon kommer att vara med i arbetet mot århundradets vårdreform, säger gruppledare Camilla Brodin (KD).


Om Kristdemokraterna

Kristdemokraterna är ett politiskt parti som bildades 1964. Ebba Busch är partiordförande sedan 2015. Kristdemokraterna sätter människovärdet främst och vill prioritera det som är nödvändigt för att bygga ett samhälle som håller ihop. Vården, hjärtlandet och tryggheten är våra prioriterade frågor.


Kontaktpersoner

Pressjour (ej SMS)