2021-03-11 09:00Pressmeddelande

Enigt utskott stödjer KD:s förslag om testamentsregister

Larry Söder. Larry Söder.

Ett enigt civilutskott ställde sig idag bakom Kristdemokraternas förslag om att upprätta ett offentligt testamentsregister.

Under coronapandemin har människors intresse för att skriva testamenten ökat betänkligt. Det är på många sätt bra – men det finns idag uppenbara brister med hur samhället hanterar testamenten.

Sverige har nämligen inget offentligt testamentsregister. Det medför att tvister kan uppstå om testamenten försvinner eller att ett testamentes giltighet ifrågasätts.

När det sker saknas verktyg för att kunna styrka vad som faktiskt var den avlidnes yttersta önskan. Det kan leda till splittring inom familjen och i vissa fall att pengar som de närmaste haft rätt till i stället hamnar hos Allmänna arvsfonden.

Kristdemokraterna har under flera års tid drivit frågan om att upprätta ett offentligt testamentsregister för att komma åt problemet. Idag ställde sig civilutskottet bakom vårt förslag.

- Jag är mycket nöjd med att ha fått ett enigt civilutskott att förstå allvaret i den här frågan. Det här är viktigt för att en människas sista önskan ska värnas, säger Larry Söder, vice ordförande i riksdagens civilutskott (KD). 

För mer information, se nedan kontaktuppgifter. 

 

 


Om Kristdemokraterna

Kristdemokraterna är ett politiskt parti som bildades 1964. Partiordförande är Ebba Busch sedan 2015. Kristdemokraterna sätter människovärdet främst och vill prioritera det som är nödvändigt för att bygga ett samhälle som håller ihop. Vården, äldrefrågorna och tryggheten är våra prioriterade frågor.