2023-02-17 15:00Pressmeddelande

Fler unga väljare och starkare förtroende i regionerna

Historiskt sett fler unga väljare och fler röster i regionvalen. Det konstaterar valutvärderingsgruppen som idag presenterar slutsatserna i Kristdemokraternas valutvärdering. Sjukvården som var en av Kristdemokraternas viktigaste valfrågor hamnade i medieskuggan.

Kristdemokraternas valutvärdering efter 2022-års allmänna val är nu klar. Valresultatet i riksdagsvalet blev 5,34, vilket innebär ett tapp på 0,98 procentenheter jämfört med valet 2018. Trots ett tapp, så blev resultatet historiskt sett bra bland flera väljargrupper.
- Vi har aldrig någonsin varit så stora bland unga väljare. Resultatet i skolvalet var det bästa någonsin. Idag finns vi representerade i alla regioner i landet och i både regionerna och kommunerna vanns fler röster. Antalet väljare på landsbygden ökade också, inte minst i norra Sverige, säger Erik Nilsson, sammankallande i Kristdemokraternas valutvärderingsgrupp.
Flest väljare tappade vi till Sverigedemokraterna och Moderaterna. Som störst var tappet i Jönköpings län, Örebro län och i storstadsområden som Stockholm.
- KD behöver fundera på hur vi når framgång i en urban väljarkontext samtidigt som vi håller fast vid profilen som landsbygdsparti, säger Erik Nilsson.

Kristdemokraternas ambition att få genomslag i sjukvårdsfrågorna under valrörelsen försvårades av att sjukvården fick mycket begränsad medial uppmärksamhet. Däremot fick utspelet i Ebba Buschs sommartal om en nationell strategi för förlossningsvården stor uppmärksamhet. Valutvärderingsgruppen konstaterar att det var rätt att prioritera sjukvårdspolitiken och att vi låg rätt gentemot väljarna.
- Trots att sjukvårdsfrågan och även äldrefrågan hamnade i skymundan, så är de viktiga frågor för partiet. När sjukvårdsfrågan väl diskuterades så var det på våra villkor och utifrån våra reformer, säger Erik Nilsson.

En av slutsatserna i valutvärderingen är att partiets unika roll i svensk politik behöver lyftas och förtydligas ytterligare inför nästa val.
- Vi låg rätt gentemot våra väljare, vilket syns i våra framgångar i kommunerna, regionerna och bland unga. I det nationella valet blev dynamiken en annan och vår viktigaste fråga fick mer av en biroll. Nu tar vi med oss både det söta och det salta från 2022 i vårt fortsatta arbete framåt, säger partisekreterare Johan Ingerö.


Om Kristdemokraterna

Kristdemokraterna är ett politiskt parti som bildades 1964. Ebba Busch är partiordförande sedan 2015. Kristdemokraterna sätter människovärdet främst och vill prioritera det som är nödvändigt för att bygga ett samhälle som håller ihop. Vården, hjärtlandet och tryggheten är våra prioriterade frågor.


Kontaktpersoner

Pressjour (ej SMS)