2020-03-16 14:10Pressmeddelande

Förändringar i riksdagens arbetssätt på grund av covid-19

Samtliga riksdagspartier har enats om att genomföra förändringar i riksdagens arbetssätt till följd av covid-19. Förändringarna syftar till att säkerställa att riksdagen kan fullgöra sina uppgifter även vid den händelse att ett större antal riksdagsledamöter är förhindrade från att delta i riksdagsarbetet.

Endast 55 ledamöter kommer under den överenskomna tiden att delta i beslut i riksdagens kammare. Dessa ska fördelas procentuellt i enlighet med kammarens ordinarie mandatfördelning för att spegla valresultatet.

Utskotten ska fortsätta sammanträda och föra ärenden till kammaren för avgörande. Formella sammanträden med kammaren och utskotten kan enbart genomföras i form av fysiska möten i Stockholm, men partierna bör verka för att, då det är möjligt, minska antalet fysiska sammanträden och begränsa dess längd.

Överenskommelsen tillämpas från och med 2020-03-16 och gäller till och med 2020-03-30.

"Överenskommelse om kammarens och utskottens arbete med anledning av spridningen av covid-19" bifogas detta pressmeddelande.

För riksdagens partier:

Annelie Karlsson, gruppledare (S)
Tobias Billström, gruppledare (M)
Henrik Vinge, gruppledare (SD)
Ulrika Heie, gruppledare (C)
Maj Karlsson, gruppledare (V)
Camilla Brodin, gruppledare (KD)
Johan Pehrson, gruppledare (L)
Janine Alm Ericson, gruppledare (MP)


Om Kristdemokraterna

Kristdemokraterna är ett politiskt parti som bildades 1964. Partiordförande är Ebba Busch sedan 2015. Kristdemokraterna sätter människovärdet främst och vill prioritera det som är nödvändigt för att bygga ett samhälle som håller ihop. Vården, äldrefrågorna och tryggheten är våra prioriterade frågor.


Kontaktpersoner

Pressjour (ej SMS)

Relaterad media