2024-05-04 11:07Pressmeddelande

Förslag för ett fördjupat europeiskt försvarssamarbete

KD-logga i färg (PNG)

Ukraina är vår tids europeiska frihetsfråga. För att stötta Ukraina och bygga upp en tillräcklig europeisk motståndskraft gentemot Ryssland, krävs ett fördjupat samarbete på EU-nivå och att hinder röjs för att snabbare producera försvarsmateriell. Kristdemokraterna presenterar flera förslag för det som man vill driva kommande mandatperiod i Europaparlamentet.

Vi befinner oss i det svåraste säkerhetspolitiska läget sedan andra världskriget. Rysslands krig i Ukraina är inte bara ett övergrepp mot Ukrainas suveränitet, utan riskerar också att kasta oss tillbaka till en världsordning där den starkes rätt över den svage trumfar internationell rätt. I förlängningen riskerar det också hela Europas fred. EU-länderna utsätts redan idag för hybridattacker och Vladimir Putin har i sin retorik redan förklarat västvärlden som sin fiende.
– Europa behöver agera proaktivt i förhållande till kriget i Ukraina och säkerställa att vi radikalt ökar vår ammunitionsproduktion i syfte att trygga såväl ukrainarnas behov av ammunition som våra egna, säger Alice Teodorescu Måwe (KD), toppnamn till Europaparlamentsvalet.

Ryssland har ställt om till krigsekonomi och ökat sitt försvarsanslag med 70 procent på tre år. Idag motsvarar deras försvarsbudget sex procent av landets BNP. Ett av Kristdemokraternas förslag är bland annat att EU inrättar en försvarskommissionär.
– För att matcha det Ryssland årligen skjuter mot ukrainarna kommer vi att behöva tredubbla vår europeiska produktion av artillerigranater. Försvarskommissionärens första uppdrag ska därför bli att se över vilka hinder som idag finns för att nå det målet, och röja dessa, säger Mikael Oscarsson (KD), försvarspolitisk talesperson.

Kristdemokraterna går till val på en rad förslag för att stärka det europeiska försvarssamarbetet och rusta för eventuella attacker.

  • En ny försvarskommissionär bör tillsättas som samordnar EU-ländernas ansträngningar för att stärka Natos europeiska ben och fördjupa unionens försvarssamarbete.
  • Vi behöver inrätta ett gemensamt europeiskt cyberförsvar för att möta de digitala attacker som Ryssland idag riktar mot Europa.   
  • EU behöver reformer för att stärka den europeiska försvarsmateriels- och ammunitionsproduktionen, som både underlättar gemensam upphandling och på andra sätt stärker den inre marknaden för europeisk försvarsindustri.
  • Försvarsmobiliteten behöver öka. EU behöver korta ledtiderna. Detta ställer krav på förbättrad transportinfrastruktur och mer strömlinjeformade nationella regelverk.
  • Europeiska investeringsbanken bör få ett temporärt undantag för att kunna låna ut pengar till rent militära produkter.


Om Kristdemokraterna

Kristdemokraterna är ett politiskt parti som bildades 1964. Ebba Busch är partiordförande sedan 2015. Kristdemokraterna sätter människovärdet främst och vill prioritera det som är nödvändigt för att bygga ett samhälle som håller ihop. Vården, hjärtlandet och tryggheten är våra prioriterade frågor.


Kontaktpersoner

Pressjour (ej SMS)