2023-06-01 07:05Pressmeddelande

Första steget mot århundradets vårdreform – för en mer jämlik vård

Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson (KD) och partiledare och vice statsminister Ebba Busch (KD)

Regeringen tar nu det första steget mot ett möjligt statligt huvudmannaskap för vården. Med syfte att minska byråkratin och göra sjukvården mer jämlik, ska en parlamentarisk tillsatt kommitté arbeta för ett möjliggörande av ett helt eller delvis statligt huvudmannaskap av hälso- och sjukvården.

Sverige har fler läkare per capita och lägger mer pengar på sjukvården än EU-genomsnittet. Samtidigt har sjukvården länge brottats med bland annat bristande tillgänglighet, personalbrist och för få vårdplatser. Genom ett statligt ansvar över vården kan resurserna användas bättre och samtidigt jämna ut de skillnader som finns mellan landets 21 olika regioner som i dag bär ansvaret för hälso- och sjukvården.

Redan 2013 väckte socialminister och Kristdemokraternas dåvarande partiledare Göran Hägglund frågan om att flytta ansvaret för sjukvården från regionerna till staten. För att minska byråkratin, korta vårdköerna och skapa en mer jämlik sjukvård i hela landet sågs ett behov av att reformera det svenska sjukvårdssystemet från 1862. Detta aktualiserades än mer under de åtta år av socialdemokratiskt styre där vårdköerna växte sig allt större.  

Den parlamentariska kommittén får i uppdrag att analysera för- och nackdelarna med ett helt eller delvis statligt huvudmannaskap och lämna förslag som säkerställer ett mer effektivt hälso- och sjukvårdssystem. Detta ska resultera i en tidsplan och genomförandeplan för en stegvis förflyttning av huvudmannaskapet, som ska redovisas senast 2 juni 2025.


Om Kristdemokraterna

Kristdemokraterna är ett politiskt parti som bildades 1964. Ebba Busch är partiordförande sedan 2015. Kristdemokraterna sätter människovärdet främst och vill prioritera det som är nödvändigt för att bygga ett samhälle som håller ihop. Vården, hjärtlandet och tryggheten är våra prioriterade frågor.


Kontaktpersoner

Pressjour (ej SMS)