2023-03-23 07:53Pressmeddelande

Förstärkt bostadsbidrag till utsatta familjer, tack vare KD

Hans Eklind och Ebba BuschHans Eklind och Ebba Busch

Regeringen föreslår att tilläggsbidraget i bostadsbidraget för barnfamiljer höjs. Detta tack vare att Kristdemokraterna i regeringen varit drivande i frågan. De som har det allra svårast ekonomiskt, kan nu komma att få mer stöd att klara vardagen.

Regeringen har tillsammans med Sverigedemokraterna kommit överens om att förlänga samt höja det tillfälliga tilläggsbidraget i bostadsbidraget för barnfamiljer. Förslaget innebär ett ekonomiskt stöd på upp till 2100 kronor per månad jämfört med nuvarande 1325 kronor, och är en del av regeringens vårändringsbudget för 2023.
- Det här är ett bevis på att Kristdemokraterna gör avtryck i regeringens politik. Vi har kämpat för denna fråga och nu blir det verklighet. Det är en lättnad för alla de, främst barnfamiljer och ensamstående mammor som har det tufft i dessa svåra ekonomiska tider, säger Hans Eklind (KD), ekonomiskpolitisk talesperson.
Det ekonomiska läget har bidragit till att många hushåll fått kraftigt höjda utgifter, vilket påverkar speciellt barnfamiljer och ensamstående kvinnor med låga inkomster. Priset på livsmedel har till exempel ökat med 22 procent det senaste året.

Tilläggsbidraget höjs från dagens belopp på 25 procent av det preliminära bostadsbidraget till 40 procent. Höjningen gäller från 1 juli till 31 december. Många bidrag indexeras och höjs med inflationen, men inte bostadsbidraget. Därför föreslår vi nu denna höjning.

Omkring 135 000 hushåll tog emot bostadsbidrag i december 2022. Bostadsbidraget är en inkomstprövad socialförsäkringsförmån som har både bostadspolitiska och familjepolitiska syften.


Om Kristdemokraterna

Kristdemokraterna är ett politiskt parti som bildades 1964. Ebba Busch är partiordförande sedan 2015. Kristdemokraterna sätter människovärdet främst och vill prioritera det som är nödvändigt för att bygga ett samhälle som håller ihop. Vården, hjärtlandet och tryggheten är våra prioriterade frågor.


Kontaktpersoner

Pressjour (ej SMS)