2024-04-16 12:25Pressmeddelande

Framtidens EU behöver Gränser och Frihet

Ebba Busch och Alice Teodorescu Måwe

I EU behöver vi vara tydliga med vilka friheter vi strävar efter och vilka gränser vi vill stärka. Idag presenterade partiledare Ebba Busch och Kristdemokraternas toppkandidat till EU-valet Alice Teodorescu Måwe partiets EU-valkampanj som utgår från två ledord - Gränser och Frihet.

Europa står inför flera stora utmaningar - irreguljära migrationsströmmar, hotet från Ryssland, beroendet av Kina och klimatförändringar.

Vi behöver vara tydliga med vad vi vill att EU ska vara, vilka friheter vi strävar efter och vilka gränser som krävs. EU behöver gå tillbaka till sitt kärnuppdrag, att garantera fred, frihet och frihandel. Dessvärre har vi sett en utveckling i motsatt riktning. Allt fler frågor detaljregleras i Bryssel idag.

Kristdemokraterna går till val på att stärka EU-samarbetet inom en rad områden.

Säkerheten och oberoendet måste stärkas. Europa står inför det allvarligaste säkerhetspolitiska läget sedan andra världskriget. Försvarsindustrin behöver förstärkas, Frontex behöver utökas för att säkra våra gränser och beroendet av Kina måste minska.

Skog och mark ska inte detaljregleras av EU. Det är dags att se jord- och skogsbrukets potential. Jordbrukarna och skogsbrukarna är en del av lösningen på både klimatutmaningen och livsmedelsförsörjningen.

EU behöver en realistisk klimatpolitik. För att klara 2040-målen behövs folklig förankring. En viktig del i att nå klimatmålen är att påskynda elektrifieringen och snabba på investeringarna i ny kärnkraft.

Den ekonomiska och personliga friheten i unionen måste prioriteras. Den inre marknaden behöver fortsätta utvecklas. Innovation kräver dock uppdaterad lagstiftning, speciellt när det kommer till digitaliseringen och utvecklingen av AI.

Det finns saker som EU inte ska lägga sig i. Kristdemokraterna kräver att EU inte blandar sig i medlemsstaternas sociala politik, såsom vård, socialförsäkring och arbetsmarknad. Vi kommer att jobba för att arbetstidsdirektivet revideras och makten över arbetstider och schemaläggning fortsatt är en fråga för parterna i Sverige.

Kristdemokraterna presenterar idag också ett förslag om en Migrationspakt 2.0 som skulle leda till ett förutsägbart kvotflyktingsystem, där man söker asyl redan innan man kommer till Europa. Ett system som inte ger fördelar för den som har pengar att köpa sig en plats hos en flyktingsmugglare, utan fokuserar på de som har störst skyddsbehov. Den fria rörligheten inom unionen kräver starkare yttre gränser. EU har nyligen beslutat om migrationspakten, vilket vi välkomnar, men på lång sikt räcker det inte.

Nedan följer förslagets huvudsakliga punkter:

- EU bör utveckla ett kvotflyktingsystem.

- Frontex bör utökas till 30 000 gränsbevakare.

- Asyl ska i framtiden sökas i mottagningscenter inom och utanför EU:s gränser.

- Varje EU-land får varje år meddela hur stor flyktingmigration man önskar, givet landets integrationskapacitet.

- Tydlighet i ansökningsprocessen i vad som förväntas i det nya landet och vilka värderingar man förväntas omfatta – till exempel jämställdhet, jämlikhet, respekt, demokrati och religionsfrihet.

- Möjligheten att söka asyl direkt vid den svenska gränsen bör begränsas och reserveras för akuta situationer.

- Flyktingar bör delas in i tre grupper: förväntad snabb integration, familjeåterförening, och särskild hänsyn till sociala förhållanden.

- Flyktingar som fått ansökan godkänd ska kunna matchas mot möjligheterna att hitta en plats på arbetsmarknaden, utbilda sig och lära sig språket.

9 juni går Sverige till val för att forma EU:s framtid. Vi kommer att sträva efter det EU som vi tror kommer att funka bäst för Sverige och Europa.

 


Om Kristdemokraterna

Kristdemokraterna är ett politiskt parti som bildades 1964. Ebba Busch är partiordförande sedan 2015. Kristdemokraterna sätter människovärdet främst och vill prioritera det som är nödvändigt för att bygga ett samhälle som håller ihop. Vården, hjärtlandet och tryggheten är våra prioriterade frågor.


Kontaktpersoner

Pressjour (ej SMS)