2020-03-23 13:23Pressmeddelande

Ge ökad möjlighet till korttidspermittering

Jakob Forssmed, ekonomiskpolitisk talesperson KDJakob Forssmed

I regeringens Extra ändringsbudget för 2020 föreslås att arbetsgivare ska kunna korttidspermittera arbetstagare genom en arbetstidsförkortning som uppgår till 20, 40 eller 60 procent. Arbetstagarens inkomst minskar vid dessa nivåer med 4, 6 respektive 7,5 procent.

I propositionen anger regeringen att staten, med anledning av den ekonomiska kris som Corona utlöst, tillfälligt bör stå för 75 procent av kostnaden vilket gör att statens kostnader uppgår till 15, 30 respektive 45 procent av arbetstidsförkortningen.

Kristdemokraterna stödjer delvis dessa nivåer men anser att företagen under kort tid under 2020, på grund av den ekonomiska kris som spridningen av Corona utlöst, också bör kunna korttidspermittera arbetstagare till 80 procent och 90 procent.

I vårt förslag blir det en 80-procentig kostnadsreduktion för arbetsgivarna. Vi tror att det är helt nödvändigt för att klara en övervintring för stora delar av näringslivet, säger Jakob Forssmed, ekonomisk-politisk talesperson för KD.

Utöver mer långtgående möjligheter till korttidspermittering föreslår även följande förslag för att underlätta för små och stora företag. Läs mer om förslaget här: kd.nu/pmpermittering.pdf

Förslag:

  • Kortidspermittering bör kunna uppgå till inte bara 20,40 och 60 procent som regeringen föreslår utan också till 80 och 90 procent.
  • Fördelningen av kostnaden ska vara densamma som vid mindre permitteringsgrad
  • Lönetaket ska höjas från föreslagna 44 000 kr i månadslön till 50 000 kr.
  • Det behöver klargöras att konsulter och bemanningsbranschen omfattas av förslaget.   

 


Om Kristdemokraterna

Kristdemokraterna är ett politiskt parti som bildades 1964. Partiordförande är Ebba Busch sedan 2015. Kristdemokraterna sätter människovärdet främst och vill prioritera det som är nödvändigt för att bygga ett samhälle som håller ihop. Vården, äldrefrågorna och tryggheten är våra prioriterade frågor.


Kontaktpersoner

Pressjour (ej SMS)