2021-02-05 07:00Pressmeddelande

Hagman ställer finansministern till svars om Tullverket

Hampus Hagman. Hampus Hagman.

Idag hålls interpellationsdebatt i riksdagen mellan Kristdemokraternas skattepolitiska talesperson Hampus Hagman och finansminister Magdalena Andersson, om hur vi ska stoppa utförseln av stöldgods från Sverige.

Internationella stöldligor har genom åren kunnat begå hundratusentals stölder i Sverige. Det handlar om nätverk som står för minst hälften av bostadsinbrotten och för ungefär 90 procent av alla bilstölder och stölder av båtmotorer och jordbruksmaskiner.  

Tullverket har under lång tid saknat tillräckliga befogenheter att angripa brottsligheten och stoppa utförsel av stöldgods. När nu regeringen – efter två långa år från det att riksdagen gav uppdrag om det – lagt fram förslag så riskerar man att missa målet.

- Så här kan vi inte ha det. När man dragit detta i långbänk under så lång tid hade jag åtminstone förväntat mig att regeringen skulle komma med träffsäkra förslag, säger Hampus Hagman, skattepolitisk talesperson.  

Tullverket föreslås få befogenheter att hålla kvar misstänka personer och stöldgods som upptäcks vid ordinarie tullkontroller. Men eftersom ordinarie tullkontroller i princip alltid görs vid införsel av gods kommer Tullverket inte att kunna upptäcka stöldgods på väg ut ur landet.  

Det innebär att utförsel av stöldgods även fortsättningsvis kan komma att ske i omfattande skala.  

- I det förslag regeringen presenterat måste Tullverket ha en sagolik tur för att stöta på något stöldgods. Nu måste vi se till att Tullverket ges möjlighet att stoppa utförsel av stöldgods på riktigt, och då håller inte det här, säger Hampus Hagman.

Hampus Hagman är tillgänglig för intervjuer i samband med debatten. För mer information, se kontaktuppgifter nedan. 


Om Kristdemokraterna

Kristdemokraterna är ett politiskt parti som bildades 1964. Partiordförande är Ebba Busch sedan 2015. Kristdemokraterna sätter människovärdet främst och vill prioritera det som är nödvändigt för att bygga ett samhälle som håller ihop. Vården, äldrefrågorna och tryggheten är våra prioriterade frågor.