2021-04-22 09:25Pressmeddelande

Hans Eklind kallar Migrationsverkets generaldirektör till utskottet

Riksdagsledamot Hans Eklind, migrationspolitisk talesperson och ledamot i partistyrelsen.Hans Eklind, migrationspolitisk talesperson

Efter att Riksrevisionen riktat stark kritik mot hur Migrationsverket hanterar anknytningsärenden, kallar Kristdemokraternas Hans Eklind Migrationsverkets generaldirektör Mikael Ribbenvik till Socialförsäkringsutskottet.

Riksrevisionen skriver i en rapport att handläggningen i anknytningsärenden inte håller hög rättslig kvalitet. Särskilt allvarliga är bristerna när det gäller Migrationsverkets och utlandsmyndigheternas arbete att klarlägga identiteten på den sökande där utlandsmyndigheterna bistår Migrationsverket. Det innebär att med nuvarande rutiner, resurser och ansvarsfördelning är det ingen aktör som fullt ut kontrollerar äktheten i en sökandes handlingar, i regioner där falska identiteter är vanligt förekommande. 

Det får som följd att Migrationsverket inte vet vilka som egentligen kommer in i Sverige. Det kan innebära att man inte upptäcker skenäktenskap eller människohandel, men även att personer tar hit barn som de inte är föräldrar till och som utnyttjas eller far illa.

Det här innebär stora problem för rättssäkerheten och potentiella faror för samhället när Migrationsverket inte fullt ut utför sitt myndighetsuppdrag med att kontrollera sökandes uppgifter.

Därför väljer Kristdemokraternas migrationspolitiska talesperson Hans Eklind att kalla Migrationsverkets generaldirektör Mikael Ribbenvik till socialförsäkringsutskottet för att svara på frågor om hur handläggningen kan förbättras. 

- Att Migrationsverket inte säkerställer identiteten på anhöriginvandrare är potentiellt samhällsfarligt. Om de inte säkerställer identiteten kan de inte garantera att samhällsfarliga individer inte får uppehållstillstånd i Sverige, eller att systemet utnyttjas av skenäktenskap eller människohandel med barn, säger Hans Eklind. 

Riksrevisionen pekar på att det i länder som Syrien och Irak är vanligt förekommande med falska handlingar och därför finns svårigheter att klarlägga identiteten på den sökande på grund av brister i folkbokföring och administrativa system. Bland annat finns risker att skenäktenskap och människohandel inte upptäcks samt att personer tar sig till Sverige i syfte att medverka i kriminella nätverk. 

Kristdemokraterna vill sedan tidigare att det ska utredas om en ID-expert ska inrättas vid utlandsmyndigheter för att försvåra missbruk av identitetshandlingar. 

För mer information, se presskontakt nedan: 

 


Om Kristdemokraterna

Kristdemokraterna är ett politiskt parti som bildades 1964. Partiordförande är Ebba Busch sedan 2015. Kristdemokraterna sätter människovärdet främst och vill prioritera det som är nödvändigt för att bygga ett samhälle som håller ihop. Vården, äldrefrågorna och tryggheten är våra prioriterade frågor.