2022-08-03 15:00Pressmeddelande

Idag bildas KDB - Kristdemokratiska Bondeförbundet

Kristdemokratiska Bondeförbundet.Kristdemokratiska Bondeförbundet.

Kristdemokraterna har en stor mängd medlemmar och sympatisörer med hjärtat i det svenska hjärtlandet. Aktiva lantbrukare, jägare och landsbygdsbor. Människor och företagare som lever på landsbygden och är ryggraden i svensk livsmedelsförsörjning. Kristdemokraterna har ett sedan länge ett stort hjärta för landsbygds och lantbruksfrågor. Intresset i den kristdemokratiska rörelsen för dessa frågor engagerar och lockar många nya sympatisörer och aktiva.

Idag presenteras bildandet av Kristdemokratiska Bondeförbundet, liksom förbundets hemsida och Facebooksida. Förbundets arbete kommer syfta till att fortsätta att utveckla och driva frågor och hjälpa till att se till så Sverige får en ny regering i september för att hela Sverige ska leva och fungera.

- Vi ska hålla den landsbygdspolitiska debatten levande både inom partiet och utanför. KD är det borgerliga landsbygdspartiet och vi kommer förse dem med förslag och underlag för att fortsätta utvecklas, säger Staffan Danielson som är ordförande i KDB.

Det Kristdemokratiska Bondeförbundet, KDB, bildas som ett fristående kristdemokratiskt förbund som kommer vara ett forum för diskussion om och utveckling av svensk landsbygdspolitik. Ett forum för det stora engagemang som finns runt Kristdemokraterna och landsbygds- och lantbruksfrågor.

- Jag välkomnar initiativet och är glad för det stora engagemanget vi som parti har för den svenska landsbygden, säger Peter Kullgren, Kristdemokraternas partisekreterare.


Om Kristdemokraterna

Kristdemokraterna är ett politiskt parti som bildades 1964. Partiordförande är Ebba Busch sedan 2015. Kristdemokraterna sätter människovärdet främst och vill prioritera det som är nödvändigt för att bygga ett samhälle som håller ihop. Vården, äldrefrågorna och tryggheten är våra prioriterade frågor.


Kontaktpersoner

Pressjour (ej SMS)