2022-09-30 11:05Pressmeddelande

Information om den kristdemokratiska riksdagsgruppen

VitsipporVitsippor

Som tidigare meddelat kommer Kristdemokraterna inneha två presidieposter i riksdagens utskott. Det är ordförande i socialutskottet samt vice ordförande i miljö- och jordbruksutskottet. Acko Ankarberg Johansson är den som även fortsättningsvis leder arbetet i socialutskottet som ordförande, medan Kjell-Arne Ottosson blir vice ordförande i miljö- och jordbruksutskottet. 

Det är hedrande att få förtroendet att leda socialutskottet ännu en mandatperiod. Sjukvården är en av svenska folkets viktigaste frågor och jag ser fram emot att arbeta för en god och jämlik vård i hela landet. Socialtjänsten är ytterligare ett av utskottets viktiga områden som behöver utvecklas, säger Acko Ankarberg Johansson

Med fötterna stadigt på den värmländska landsbygden har jag ett stort engagemang för många av de utmaningar som utskottet har att hantera framöver. Det handlar bland annat om framtiden för det svenska skogsbruket och att öka den svenska livsmedelsproduktionen i dessa tider av stor internationell osäkerhet. Därför känns det särskilt ärofyllt att få uppdraget som vice ordförande i miljö- och jordbruksutskottet, säger Kjell-Arne Ottosson.

I och med riksdagens öppnande har Kristdemokraterna även en ny riksdagsgrupp för mandatperioden. Det är 14 ledamöter som behåller sin plats och fem nya tar plats i riksdagen. 

De nya ledamöterna är Cecilia Engström och Torsten Elofsson från Skåne, Lili André från Gävleborg, Magnus Berntsson från Västra Götaland samt Mathias Bengtsson från Dalarna. 

Inför att arbetet i riksdagen nu inleds kommer Kristdemokraterna att ha följande representation i riksdagens utskott: 

 • Acko Ankarberg Johansson, ordförande i socialutskottet
 • Camilla Brodin, ledamot i näringsutskottet
 • Cecilia Engström, ledamot i skatteutskottet samt ersättare i EU nämnden
 • Christian Carlsson, ledamot i utbildningsutskottet
 • Gudrun Brunegård, ledamot i konstitutionsutskottet samt ersättare i utrikesutskottet
 • Hans Eklind, ledamot i socialförsäkringsutskottet och ersättare i EU-nämnden
 • Ingemar Kihlström, ledamot i justitieutskottet
 • Jakob Forssmed, ledamot i finansutskottet
 • Kjell-Arne Ottosson, vice ordförande i miljö och jordbruksutskottet samt ersättare i EU-nämnden
 • Larry Söder, ledamot i civilutskottet
 • Lili André, ersättare i socialutskottet
 • Magnus Berntsson, ledamot i utrikesutskottet samt EU-nämnden
 • Magnus Jacobsson, ledamot i arbetsmarknadsutskottet
 • Magnus Oscarsson, ledamot i trafikutskottet samt ersättare i miljö- och jordbruksutskottet
 • Mathias Bengtsson, ersättare i utbildningsutskottet
 • Mikael Oscarsson, ledamot i försvarsutskottet och ersättare i utrikesutskottet
 • Roland Utbult, ledamot i kulturutskottet
 • Torsten Elofsson, ersättare i justitieutskottet


Om Kristdemokraterna

Kristdemokraterna är ett politiskt parti som bildades 1964. Partiordförande är Ebba Busch sedan 2015. Kristdemokraterna sätter människovärdet främst och vill prioritera det som är nödvändigt för att bygga ett samhälle som håller ihop. Vården, äldrefrågorna och tryggheten är våra prioriterade frågor.


Kontaktpersoner

Pressjour (ej SMS)