2019-12-02 06:30Pressmeddelande

Inget lagom med KD:s insats i EU-valet

Sara Skyttedal och David Lega, europaparlamentarikerSara Skyttedal och David Lega, europaparlamentariker

I EU-parlamentsvalet 2019 fick Kristdemokraterna det högsta valresultatet någonsin med 8,62 procent. Målsättningen, att erövra två mandat, uppnåddes. Detta samtidigt som kampanjbudgeten var liten jämfört med konkurrenternas och valorganisationen slimmad.

Toppkandidaterna Sara Skyttedals och David Legas genomslagskraft, den provokativa och helt egenframtagna kampanjen ”Make EU lagom again”, samt det relativt tidiga förberedelsearbetet i partiorganisationen är några av de framgångsfaktorer som identifieras i KD:s valanalys.

- Vi gick till val på att EU ska vara lagom, men det var inget lagom med KD:s insats i EU-valrörelsen. Vår kampanj och våra kandidater var snarast extremt framgångsrika i att forma EU-valsdebatten, säger Aron Modig, som lett valanalysgruppens arbete.

KD ådrogs dock ett betydande väljartapp i valrörelsens slutskede. Detta berodde på den skeva bild av partiets politik inom området sexuell och reproduktiv hälsa som kunde etableras på grundval av tidigare omröstningar i Europaparlamentet.

- Det har spekulerats i om väljarförlusten berodde på frågan om anhöriginvandring, där KD:s sympatisörer vill se en stramare migrationspolitik än vad partiet förde då, men den teorin får inget stöd i underlagen. Vår analys pekar entydigt på att det var abortdebatten som drog ner valresultatet, säger Aron Modig.

Det goda resultatet till trots finns utrymme för förbättringar. Valanalysen ger bland annat följande slutsatser för framtiden:

  • KD bör fortsätta appellera till de väljare som är försiktigt kritiska till EU-projektet.
  • Valorganisationen bör förstärkas med politiska tjänstemän tidigare i processen.
  • Partiet behöver mer konkretion i de politiska förslagen inom klimat och miljö.
  • En satsning på att ytterligare höja kunskapsnivån generellt i partiorganisationen rörande EU vore önskvärd.
  • Kontinuerligt arbete för att dokumentera voteringar, både egna och andras, i EU-parlamentet är angeläget för att förstärka argumentationen offensivt och defensivt.
  • Partiet behöver dra lärdomar från drevet i valrörelsens slutskede.

Valanalysen bifogas nedan.

Valanalysgruppens ordförande Aron Modig finns tillgänglig för kommentarer måndag den 2 december klockan 13-14.Om Kristdemokraterna

Kristdemokraterna är ett politiskt parti som bildades 1964. Kristdemokraterna arbetar för ett samhälle där alla tar ansvar och bryr sig om varandra. Våra mest prioriterade områden är barn och familj, jobb och äldres ekonomi, vård och omsorg samt trygghetsfrågor. Vi vill göra Sverige till världens bästa land att växa upp i. Vår politik kännetecknas av vår syn på familjens betydelse, på det civila samhällets viktiga roll och politikens gränser.


Kontaktpersoner

Pressjour (ej SMS)