2023-03-14 13:40Pressmeddelande

Johan Ingerö lämnar sitt uppdrag

Johan Ingerö som utsågs till partisekreterare för Kristdemokraterna den 23 oktober lämnar sitt uppdrag som partisekreterare idag den 14 mars.

 Johan Ingerö har tjänstgjort som partisekreterare under en händelserik övergångsperiod där Kristdemokraterna gått från opposition till regeringsställning. Hans väldokumenterade kommunikativa förmåga och politiska kunnande har kommit väl till pass. Jag vill tacka Johan Ingerö för hans många år i partiets tjänst och önska honom lycka till, säger Ebba Busch, partiledare.

Inom kort kommer mer information kring när en ny partisekreterare är på plats. Under tiden processen pågår tjänstgör biträdande partisekreterare Fredrik Noreback som tillförordnad. Uppdraget för den nya partisekreteraren kommer att fokusera på att utveckla partiorganisationen och bygga en stark position inför kommande val.


Om Kristdemokraterna

Kristdemokraterna är ett politiskt parti som bildades 1964. Ebba Busch är partiordförande sedan 2015. Kristdemokraterna sätter människovärdet främst och vill prioritera det som är nödvändigt för att bygga ett samhälle som håller ihop. Vården, hjärtlandet och tryggheten är våra prioriterade frågor.