2022-05-19 11:05Pressmeddelande

KD: Åmål behöver ett fängelse

Kristdemokraternas rättspolitiska talesperson Andreas Carlson besöker Åmål, tillsammans med riksdagsledamöterna Ingemar Kihlström och Magnus Jacobsson, som också är ordförande i KD:s Västra Götalandsdistrikt, partiets största. Tillsammans ska de besöka kommunen med anledning av det fängelse man vill bygga i Åmål som skulle ge kommunen 400 nya arbetstillfällen.

- Svensk kriminalvård har växtvärk. Under flera år har de haft platsbrist. När beläggning är över 100 procent som den varit i perioder kan myndigheten inte utföra sin uppgift på ett tillfredsställande sätt. Det blir konflikter på anstalter och det blir svårt att flytta fångar. Det måste åtgärdas, säger Andreas Carlson (KD), partiets rättspolitiska talesperson.

Kriminalvården själva bedömer att de kommer ha 1 400 fler intagna på anstalt 2025, jämfört med 2021. Kristdemokraterna vill dessutom skärpa flertalet straff för grova brott och gängkriminalitet, vilket kommer öka trycket ytterligare. Därför bedömer de att platserna kommer behöva ökas ytterligare.

- Vi ser ett behov av att kraftigt skärpa straffen för vapenbrott, utpressning, övergrepp i rättssak och utpressning för att nämna några brott som är typiska för gängkriminaliteten. Gängkriminella behöver låsas in över lång tid för att polisen ska kunna få kontroll över dödliga konflikter och för att det förebyggande arbetet där föräldrar och familj står i centrum tillsammans med skola, socialtjänst och fritidsverksamheter ska kunna verka utan konkurrens från gängkriminella som lockar med snabba pengar, säger Andreas Carlson (KD).

Kriminalvården bedömer själva att en anstalt tar 5-10 år att färdigställa. En avgörande faktor är att det finns stöd på de platser Kriminalvården pekar ut.

- Åmåls kommun har gjort ett föredömligt planeringsarbete, precis den process som brukar försena den här typen av komplicerade byggen. Därför tycker vi att det är en utmärkt plats att bygga ett fängelse på, säger Ingemar Kihlström (KD), som sitter i riksdagens justitieutskott.

Det var Kristdemokraterna som först föreslog att ett fängelse skulle etableras i Åmål. Det skulle ge mellan 300 och 400 arbetstillfällen i kommunen, om det byggs en anstalt med plats för 400 fångar. Det är storleken på anstalten som planeras i Trelleborg.

- Hela Sverige ska leva. Då behöver staten göra sitt och etablera arbetstillfällen på platser med hög arbetslöshet som Åmål. Dessutom kommer det bidra till att fler jobb skapas under byggprocessen och skapa ökad kundunderlag för alla butiker i området. Vi tror att detta kan bli ett lyft för hela kommunen, säger Västra Götalandsdistriktets ordförande Magnus Jacobsson (KD).

Den budget som Kristdemokraterna tog fram tillsammans med Moderaterna, Sverigedemokraterna och Liberalerna och som vann riksdagens gillande höjde anslaget till Kriminalvården med 200 miljoner kronor för 2022.


Om Kristdemokraterna

Kristdemokraterna är ett politiskt parti som bildades 1964. Partiordförande är Ebba Busch sedan 2015. Kristdemokraterna sätter människovärdet främst och vill prioritera det som är nödvändigt för att bygga ett samhälle som håller ihop. Vården, äldrefrågorna och tryggheten är våra prioriterade frågor.