2021-11-30 10:30Pressmeddelande

KD begär särskild debatt om de höga elpriserna i Sverige

Sveriges elpriser slår rekord, och ännu är vi inte inne i den kallaste årstiden. Utvecklingen innebär kraftigt ökade kostnader för elkunder. Först i södra Sverige men nu även i de norra delarna.

Historiskt har Sveriges näringsliv haft en viktig konkurrensfördel genom stabila och låga elpriser, det har varit en mycket hög leveranssäkerhet och detta har tjänat Sverige väl. Idag är läget annorlunda.

Senaste tre månaderna har elpriset i södra Sverige varit 1,5 kr per kilowattimme, vilket är 100 procent högre än under samma period 2020. För en villaägare innebär det ca 22 500 kr i ökade kostnader.

Under november månad låg timpriset ofta på mellan 2 och 4 kronor per kilowattimme. Under toppbelastningstiderna den 29 november var priset över 600 procent högre jämfört med samma dag föregående år. I norra Sverige var skillnaden nästan 1700 procent. 

Utfasningen av kärnkraften har skapat en sårbarhet som blir alltmer uppenbar. Sveriges allt större beroende av volatila energikällor – i första hand vindkraft – är allvarligt och det måste vidtas åtgärder för att återfå en grundstabilitet i systemet.

- Vi har en oerhört allvarlig situation just nu. Både hushåll och företag lider när elpriserna fortsätter slå nya rekord, säger Kristdemokraternas energipolitiska talesperson Camilla Brodin. 

I grund och botten består problemet i att regeringen vägrar att låta kärnkraften vara en långsiktig och stabil leverantör av fossilfri el och som pekar ut en färdriktning där den ska vara kvar även efter 2040. De avvecklade reaktorerna har inneburit en påtaglig negativ effekt på elförsörjningen.

Kristdemokraterna begär därför att riksdagen anordnar en särskild debatt om regeringens hantering av energiförsörjningen, särskilt rörande elpriserna, de bakomliggande orsakerna till utvecklingen, samt vilka åtgärder som bör vidtas.

För mer information, se presskontakt.


Om Kristdemokraterna

Kristdemokraterna är ett politiskt parti som bildades 1964. Partiordförande är Ebba Busch sedan 2015. Kristdemokraterna sätter människovärdet främst och vill prioritera det som är nödvändigt för att bygga ett samhälle som håller ihop. Vården, äldrefrågorna och tryggheten är våra prioriterade frågor.