2022-02-04 14:15Pressmeddelande

KD begär särskild debatt om lantbrukares villkor

Magnus Oscarsson.Magnus Oscarsson.

Kristdemokraterna begär särskild debatt om den ekonomiska situationen inom de gröna näringarna.

Situationen för de gröna näringarna har försämrats kraftigt under det senaste halvåret, vilket till största delen beror på att energin, i form av el och diesel, blivit mycket dyrare. Utöver det har många andra insatsvaror som lantbruket är helt beroende av, bl.a. mineralgödsel och foder, också drabbats av stora prisökningar. Bara diesel- och elprisuppgångarna har inneburit ca 2,4 miljarder kr i ökade årliga kostnader.

Jordbrukarna och företagen inom skogsnäringen ägnar dessa dagar mycket av sin energi på att tänka på vilken väg de ska gå; övervintra, kraftig neddragning, eller i värsta fall att besluta om att lägga ner. Tyvärr ser vi redan tidningsrubriker på det sistnämnda.

- Vi ser ett oerhört tufft läge för många svenska lantbrukare. När människor går på knäna kan inte politiken stå och stilla titta på. Situationen kräver skarpa åtgärder, säger Magnus Oscarsson, ledamot i miljö- och jordbruksutskottet. 

Kristdemokraterna har föreslagit sänkt dieselpris med 3 kr, sänkt skatten på drivmedel och ställt oss bakom en miljard kr till jordbruket. I denna situation behöver partierna i Sveriges riksdag sluta upp och diskutera vilka åtgärder som kan vidtas – både på kort- och lång sikt. Annars riskerar vi att knäcka många företag. 

Kristdemokraterna lämnar därför in en begäran om att riksdagen anordnar en särskild debatt om regeringens hantering av de gröna näringarna och den svenska primärproduktionen av livsmedel, de bakomliggande orsakerna till utvecklingen samt vilka åtgärder som bör vidta. 

För mer information, se presskontakt. 

 


Om Kristdemokraterna

Kristdemokraterna är ett politiskt parti som bildades 1964. Partiordförande är Ebba Busch sedan 2015. Kristdemokraterna sätter människovärdet främst och vill prioritera det som är nödvändigt för att bygga ett samhälle som håller ihop. Vården, äldrefrågorna och tryggheten är våra prioriterade frågor.