2021-06-21 13:30Pressmeddelande

KD: Beklagligt att regeringen skär ner på vägunderhållet

Magnus Jacobsson. Magnus Jacobsson.

Riksdagen debatterade infrastrukturpropositionen under måndag eftermiddag. Kristdemokraternas Magnus Jacobsson lyfte det faktum att regeringen minskar på underhållet av landets vägar. 

Trafikverket har tidigare sagt att man behöver ha en ökning på 25 procent för att klara av det bristande vägunderhållet.

Om man tar hänsyn till olika beräkningsgrunder har regeringen höjt anslagen med 20 procent. Men man har fördelat resurserna på ett sådant sätt att man ökar investeringarna men i praktiken minskar på underhållet, vilket innebär att alla våra nuvarande vägar och järnvägar kommer att fortsätta att försämras. 

- Det är beklagligt att regeringen inte värderar landets vägar högre. Sverige behöver en politik som gör det möjligt för medborgarna att bo och verka i hela landet, säger Magnus Jacobsson, Kristdemokraternas trafikpolitiska talesperson. 

Kristdemokraterna vill att vi sätter stopp för att hastigheterna sänks i hela Sverige med hänvisning till bristande underhåll. För oss kristdemokrater är det helt oacceptabelt att det svenska vägnätet försämras. Därför satsar vi 56 miljarder mer än regeringen på våra vägar. 

Det är pengar som kan användas för att rusta upp Sveriges vägar så att Trafikverket inte tvingas sänka hastigheter pga av bristande underhåll. 

Kristdemokraterna är det parti som lägger mest pengar för att Sverige ska få bättre vägar. Om Kristdemokraterna

Kristdemokraterna är ett politiskt parti som bildades 1964. Partiordförande är Ebba Busch sedan 2015. Kristdemokraterna sätter människovärdet främst och vill prioritera det som är nödvändigt för att bygga ett samhälle som håller ihop. Vården, äldrefrågorna och tryggheten är våra prioriterade frågor.