2021-09-20 07:10Pressmeddelande

KD: Budgeten saknar reformer som löser problemen här och nu

Jakob Forssmed. Jakob Forssmed.

- Regeringens budget spretar då den framför allt är framtagen för att uppfylla Vänsterpartiets och Centerpartiets önskelistor och lösa regeringens parlamentariska problem, snarare än att lösa de stora samhällsproblem som fanns redan före pandemin – och som förvärrats i krisen. Det riskerar stå Sverige väsentligt dyrare än de 74 miljarder kronor som nu strösslas ut, säger Kristdemokraternas ekonomisk-politiske talesperson Jakob Forssmed. 

Budgeten innehåller saknar större reformer som löser Sveriges strukturella problem.

- Sverige står mitt i en vårdkris med rekordlånga vårdköer, oroväckande hög långtidsarbetslöshet och grov gängkriminalitet. I ett sådant läge krävs strukturellt riktiga reformer som angriper problemen idag, men också investerar för välstånd, hälsa och trygghet imorgon. Regeringens bristande fokus innebär att sådana reformer uteblir. 

Regeringen väljer att genomföra reformer som riskerar att spä på arbetslösheten.

- Nära 200 000 personer står långtidsarbetslösa, samtidigt som företagen skriker efter kompetens. I ett sådant läge lägger regeringen förslag på förändringar i ersättningssystemen som riskerar föra oss tillbaka till en situation där människor förtidspensioneras och lämnas utanför en arbetsgemenskap. Istället bör reformer genomföras för att stärka arbetslinjen och rusta de arbetslösa för dagens arbetsmarknad. 

Regeringen fortsätter att lappa och laga i ett förlegat sjukvårdssystem.

- Pandemin har visat att systemet med 21 huvudmän för svensk sjukvård innebär stora problem. Brister som gör att människor fastnar i vårdköer och sjukskrivningar, eller får vårdskador av ojämlik vård. Nu måste tas ett nationellt ansvar för att beta av vårdköerna, säkerställa jämlik vård över hela landet och förebygga att allt fler drabbas av ohälsa under allt längre tid, säger Jakob Forssmed. 


Om Kristdemokraterna

Kristdemokraterna är ett politiskt parti som bildades 1964. Partiordförande är Ebba Busch sedan 2015. Kristdemokraterna sätter människovärdet främst och vill prioritera det som är nödvändigt för att bygga ett samhälle som håller ihop. Vården, äldrefrågorna och tryggheten är våra prioriterade frågor.