2020-12-29 11:13Pressmeddelande

KD föreslår åtgärder i samband med vaccination av Covid-19

Acko Ankarberg Johansson och Ebba BuschAcko Ankarberg Johansson och Ebba Busch

Idag har Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch skickat in en skrivelse till statsminister Stefan Löfven innehållande förslag på åtgärder som rör vaccinationerna av Covid-19 som inleddes i Sverige under mellandagarna. Bland förslagen finns uppföljande testning samt utökad vaccination av andra sjukdomar med hög dödlighet.

 

Ebba Busch kommenterar de inledda vaccinationerna: 

Det är viktigt, och självklart också glädjande, att vaccinationerna har kommit igång i Sverige. Nu när landets 21 regioner ansvarar för de omfattande vaccinationerna är det viktigt att regering och myndigheter noggrant följer upp genomförandet av vaccinationerna. Skulle någon region få svårigheter behöver det uppmärksammas och skyndsamt följas upp. Regeringen behöver ha beredskap att vidta åtgärder om problem skulle uppstå någonstans i landet. 

 

Ett av förslagen som presenteras i dagens skrivelse är uppföljande testning av vaccinerade. Kristdemokraterna uppmanar regeringen att ta fram en plan samt finansiering för systematiserad uppföljande testning av vaccinerade. 

 

Vaccinen mot covid-19 ger ett viktigt skydd men inget vaccin ger 100 procentigt skydd. De tester som tillverkarna gjort visar att de olika vaccinen sannolikt ger olika skydd för olika grupper. Det är även i nuläget oklart under hur lång tid respektive vaccin ger ett tillräckligt skydd. Vaccineringen bör därför följas upp med testning. Genom att testa vaccinerade individer kan vaccinens effekt följas och särskilt utsatta riskgrupper skyddas på bästa sätt, kommenterar Ebba Busch.

 

Nu när en storskalig vaccinationsinsats har inletts i landet föreslår Kristdemokraterna även att andra vaccin mot sjukdomar med hög dödlighet bör erbjudas samtidigt, särskilt pneumokockvaccin samt HPV-vaccin.

 

Ordföranden i Riksdagens socialutskott, kristdemokraten Acko Ankarberg Johansson kommenterar en utökad vaccinationsinsats som inkluderar pneumokockvaccin samt HPV-vaccin:

Nu när vi genomför en omfattande vaccinationsinsats i Sverige borde vi ta tillfället i akt att även vaccinera mot två andra sjukdomar med hög dödlighet. I samband med vaccinationer för Covid-19 bör även pneumokockvaccin samt HPV-vaccin kunna ges till berörda grupper. 

Utöver covid är pneumokocker en farlig sjukdom som särskilt drabbar samma utsatta grupper. Vaccination mot pneumokocker är ett effektivt sätt att minska risken för en för äldre farlig lunginflammation. På motsvarande sätt skulle även vaccin HPV-vaccin mot livmoderhalscancer kunna ges till kvinnor i samband med vaccinationsprogrammet för covid. På ett effektivt sätt skulle därmed en cancersjukdom med hög dödlighet kunna utrotas.

 

Kristdemokraternas skrivelse till regeringen finner ni i sin helhet här. 


Om Kristdemokraterna

Kristdemokraterna är ett politiskt parti som bildades 1964. Partiordförande är Ebba Busch sedan 2015. Kristdemokraterna sätter människovärdet främst och vill prioritera det som är nödvändigt för att bygga ett samhälle som håller ihop. Vården, äldrefrågorna och tryggheten är våra prioriterade frågor.


Kontaktpersoner

Pressjour (ej SMS)