2021-11-23 09:05Pressmeddelande

KD-framgång i EU: EPP vänder och röstar för ny behandling av europeiska minimilöner

Sara Skyttedal, europaparlamentarikerSara Skyttedal, europaparlamentariker

Europaparlamentets största partigrupp, kristdemokratiska EPP, kommer på Sara Skyttedals (KD/EPP) initiativ att rösta för en ny behandling av direktivet om minimilöner.

– Att vi har fått med oss Europaparlamentets största partigrupp i den här frågan betyder en sista chans att skydda den svenska modellen, säger Sara Skyttedal.

Det var den 11 november som Europaparlamentets arbetsmarknadsutskott antog utskottets position på kommissionens förslag om ett nytt EU-direktiv om minimilöner. Utskottet beslutade samtidigt om ett så kallat direkt mandat för att inleda trepartsförhandlingar med rådet och kommissionen utan någon föregående plenumbehandling.

Sara Skyttedal har sedan utskottsbeslutet arbetat med att övertyga kollegor i EPP-gruppen om att Europaparlamentets position bör behandlas i plenum före några trepartsförhandlingar inleds.

– En plenumbehandling ger oss en sista chans att förbättra texten vad gäller skyddet för den svenska modellen. Men det handlar också om att hela Europaparlamentet bör få en chans att säga sitt om så här pass kontroversiell och långtgående lagstiftning, säger Sara Skyttedal.

På måndagens gruppmöte i Strasbourg vann Sara Skyttedals linje slutligen över den linje som förespråkades av bland andra EPP-gruppens huvudförhandlare för minimilönerna, Dennis Radtke (CDU/EPP). Beslutet innebär dels att EPP under tisdagen begär att det direkta mandatet voteras på torsdag, dels att EPP:s linje i den voteringen är att minimilönerna ska tas upp i plenum i december.

– Jag är naturligtvis väldigt glad över att mina argument vann gehör i gruppen och att mitt arbete gav utdelning på det här sättet. Nu har vi en realistisk chans att få till en plenumbehandling av minimilönerna och därigenom skydda den svenska modellen, säger Sara Skyttedal.

För mer information:

Robert Vickström
Politiskt sakkunnig, arbetsmarknadspolitik+358 457 385 86 95

 


Om Kristdemokraterna

Kristdemokraterna är ett politiskt parti som bildades 1964. Partiordförande är Ebba Busch sedan 2015. Kristdemokraterna sätter människovärdet främst och vill prioritera det som är nödvändigt för att bygga ett samhälle som håller ihop. Vården, äldrefrågorna och tryggheten är våra prioriterade frågor.


Kontaktpersoner

Pressjour (ej SMS)