2022-05-24 13:36Pressmeddelande

KD: Ge Tullen ökade befogenheter

Kristdemokraternas rättspolitiska talesperson Andreas Carlson besöker under onsdagen Tullen i Helsingborg. Han vill bland annat prata narkotika- och vapensmuggling, internationella stöldligor och om de nya lagändringarna fått någon effekt.

- Uppemot 90 procent av allt stöldgods förs ut ur landet. Tullen har en nyckelroll i att stoppa det, och att stoppa inflödet av vapen och narkotika. De är en oerhört viktig del av svensk brottsbekämpning, som får för lite uppmärksamhet och resurser, säger Andreas Carlson (KD).

Nyligen ändrades alltså lagen och gav Tullverket möjlighet att kvarhålla personer och misstänkt stöldgods. Men enligt Tullverket eget remissvar kommer den nya lagen inte innebära flera nya kontroller.

- Vi har i flera år krävt att Tullverkets uppdrag och befogenheter förändras, men den frågan drog i långbänk i flera år. När en ändring väl trädde i kraft skrev Tullverket själva som svar på regeringens förslag att det inte skulle få någon effekt alls. Jag trodde inte mina ögon, säger Andreas Carlson.

Tullverket gör omkring 40 000 kontroller varje år, men bara en procent kontrollerar fordon på väg ut ur landet, vilket gör att det är mer eller mindre riskfritt för den som vill föra ut stulna varor ur landet.

- Nu vill jag prata med tullare i Helsingborg för att bilda mig en uppfattning om lagen förändrats deras situation. Kristdemokraterna har en reformagenda för Tullverket som innebär att de skulle göra betydligt fler utförselkontroller. Vi vill också utreda om ansvaret för myndigheten ska flyttas över till justitiedepartementet istället för finansdepartementet, säger Andreas Carlson.

Kristdemokraterna vill bygga ut hela det svenska rättsväsendet. I budgeten som vann riksdagens gillande ökades budgeten för hela rättsväsendet med 1,2 miljarder kronor. 100 miljoner gick till Tullen. 850 miljoner gick till polisen, 50 miljoner till Säpo, 80 miljoner till Åklagarmyndigheten, 50 miljoner till Sveriges domstolar och 200 miljoner till Kriminalvården.

Besöket äger rum i Tullverkets lokaler, 14:30-16:00 onsdag eftermiddag.


Om Kristdemokraterna

Kristdemokraterna är ett politiskt parti som bildades 1964. Partiordförande är Ebba Busch sedan 2015. Kristdemokraterna sätter människovärdet främst och vill prioritera det som är nödvändigt för att bygga ett samhälle som håller ihop. Vården, äldrefrågorna och tryggheten är våra prioriterade frågor.


Kontaktpersoner

Pressjour (ej SMS)