2021-09-28 09:05Pressmeddelande

KD kallar myndigheten HaV:s generaldirektör till utskottet

Magnus Oscarsson. Magnus Oscarsson.

Statskontoret har på tisdagsmorgonen presenterat en utvärdering av Havs och vattenmyndighetens (HaV) införande av ett nationellt tvingande spårbarhetssystem för sjömat. Utvärderingen är mycket kritisk mot myndighetens förfarande. Magnus Oscarsson har med anledning av detta väckt ett initiativ till att kalla HaV:s generaldirektör till Miljö- och jordbruksutskottet.

- Spårbarhetssystemet har helt missat sitt tänkta syfte, nämligen att motarbeta illegalt fiske, säger Magnus Oscarsson.

Sverige har som enda land i EU infört ett nationellt tvingande spårbarhetssytem, som innebär att information skall samlas in, registreras och flöda i realtid mellan alla aktörer i hela livsmedelskedjan. Det gäller även för fisk som inte fångats eller landats i Sverige. 

- Spårbarhetssystemet har lett till att företag fått böta när de misslyckats i ett mycket krångligt system. Det har tvingat handelns utbud att smalna av och kostat ofantliga många miljoner som gått rätt ut i havet, fortsätter Magnus Oscarsson.

För mer information, se presskontakt.


Om Kristdemokraterna

Kristdemokraterna är ett politiskt parti som bildades 1964. Partiordförande är Ebba Busch sedan 2015. Kristdemokraterna sätter människovärdet främst och vill prioritera det som är nödvändigt för att bygga ett samhälle som håller ihop. Vården, äldrefrågorna och tryggheten är våra prioriterade frågor.


Kontaktpersoner

Pressjour (ej SMS)