2022-01-24 15:00Pressmeddelande

KD kallar Ygeman till socialförsäkringsutskottet

Hans EklindHans Eklind

Kristdemokraternas Hans Eklind kallar migrations- och integrationsminister Anders Ygeman till socialförsäkringsutskottet.

Skälet är att det vid 2021 års slut var det omkring 10 000 personer som avvikit och anmälts efterlysta efter att fått avslag på ansökan om uppehållstillstånd.

Trots upprepade politiska löften från regeringen om fler verkställda utvisningar har situationen inte förbättrats. Den Nationella gränspolisen beskriver ett läge där man inte känner till exakt vilka som befinner sig i landet samt att det rör sig om personer som ingen har kontroll över.

- Regeringen prioriterar trots larmsignalerna en katträkning framför en folkräkning! Det är på alla sätt ohållbart, Sverige måste skaffa sig en kontroll över vilka människor som befinner sig i landet, säger Kristdemokraternas migrationspolitiska talesperson Hans Eklind.

- Kristdemokraterna har under flera års tid föreslagit en rad åtgärder för att komma tillrätta med problemet. Anders Ygeman måste komma till utskottet och redogöra för vad regeringen avser att göra här och nu, fortsätter Eklind.

- Hårda ord och försök till skönmålningar av verkligheten har gett förväntad effekt, få verkställda utvisningar. Kristdemokraterna är beredda att fatta nödvändiga beslut för att utvisa dem som inte har i Sverige att göra.   

Kristdemokraterna har bland annat föreslagit en folkräkning, att Migrationsverket får möjlighet att spara biometriska uppgifter och att kontrollen över arbetskraftsinvandringen skärps.

För mer information, se presskontakt.


Om Kristdemokraterna

Kristdemokraterna är ett politiskt parti som bildades 1964. Partiordförande är Ebba Busch sedan 2015. Kristdemokraterna sätter människovärdet främst och vill prioritera det som är nödvändigt för att bygga ett samhälle som håller ihop. Vården, äldrefrågorna och tryggheten är våra prioriterade frågor.