2020-02-21 09:27Pressmeddelande

KD kommenterar regeringens skolförslag

Under torsdagen meddelade regeringen att de ger Skolverket i uppdrag att genomföra en översyn av timplanerna för grundskolan och motsvarande skolreformer, någonting som Kristdemokraterna ställer sig positiva till.

Ett steg i rätt riktning. Eleverna har för lite undervisningstid för att lärarna ska hinna undervisa om allt de behöver ha med sig i livet. Det visade höstens diskussion om timplaner med önskvärd tydlighet, då Skolverket var inne på att stryka viktiga begrepp som antiken, säger Gudrun Brunegård (KD), utbildningspolitisk talesperson.

Samtidigt befarar Brunegård att regeringen med detta inte löser grundproblemet.

Att omfördela timmar mellan olika ämnen löser inte grundproblemet. Den svenska skolan har långt färre undervisningstimmar totalt sett, jämfört med OECD-snittet, säger Gudrun Brunegård (KD), utbildningspolitisk talesperson.

Gudrun Brunegård finns tillgänglig för ytterligare kommentarer.


Om Kristdemokraterna

Kristdemokraterna är ett politiskt parti som bildades 1964. Partiordförande är Ebba Busch Thor sedan 2015. Kristdemokraterna sätter människovärdet främst och vill prioritera det som är nödvändigt för att bygga ett samhälle som håller ihop. Vården, äldrefrågorna och tryggheten är våra prioriterade frågor.


Kontaktpersoner

Pressjour (ej SMS)