2020-09-18 09:05Pressmeddelande

KD, M och V kräver att staten ska ansvara för personlig assistans

Idag går Kristdemokraterna, Moderaterna och Vänsterpartiet ut och kräver att en ny lagstiftning kring personlig assistans ska vara på plats innan mandatperiodens slut.

I januariavtalet står det att en ny lagstiftning kring huvudmannaskapet för den personliga assistansen ska utredas och eventuell ny lagstiftning ska komma på plats under nästa mandatperiod. Moderaterna, Vänsterpartiet och Kristdemokraterna tar nu ställning för att det är staten som ska ha ett ensamt huvudmannaskap och kräver att frågan utreds omgående, så att en ny lagstiftning kan komma på plats innan mandatperiodens slut.

- Rätten till personlig assistans måste värnas. Det delade ansvaret mellan stat och kommun innebär att människor riskerar att få olika bedömningar beroende på var man bor. Det är inte rättssäkert och skapar misstro till systemet. Regeringen saknar uppenbarligen handlingskraft och därför agerar vi i Riksdagen, säger Moderaternas socialpolitiska talesperson Camilla Waltersson Grönvall.  

Det delade ansvaret mellan stat och kommun har lett till en osäkerhet i systemet. Detta eftersom kommunen och staten, i vissa fall gjort helt olika bedömningar när det gäller en persons rätt till personlig assistans.

- LSS är en rättighetslagstiftning och vilka insatser du får eller hur processen går till ska inte vara beroende av var i landet du bor. Idag faller allt för många i behov av assistans mellan stolarna och får inte det stöd de har rätt till. Det skulle vi förhindra genom att staten tar över ansvaret, säger Vänsterpartiets socialpolitiska talesperson Maj Karlsson.

- S/MP-regeringen har under lång tid svikit personer med funktionsnedsättning och deras familjer. Dagens system riskerar att kommunens budget – inte personens behov – blir avgörande för vilket stöd en person får. Så kan vi inte ha det. Med staten som ansvarig säkras rätten till assistans oavsett var i landet de bor, säger Pia Steensland, Kristdemokraternas talesperson för funktionshinderfrågor.

 

För mer information, kontakta:

Moderaterna: Hanna Strömberg, pressekreterare Moderaterna: 073-558 72 34
Vänsterpartiet: Vänsterpartiets presstjänst: 070-620 00 64 (Obs, ej sms)
Kristdemokraterna: Andia Gemsjö, pressekreterare i partiledarstaben: 072-5565814


Om Kristdemokraterna

Kristdemokraterna är ett politiskt parti som bildades 1964. Partiordförande är Ebba Busch sedan 2015. Kristdemokraterna sätter människovärdet främst och vill prioritera det som är nödvändigt för att bygga ett samhälle som håller ihop. Vården, äldrefrågorna och tryggheten är våra prioriterade frågor.


Kontaktpersoner

Pressjour (ej SMS)