2022-08-22 15:09Pressmeddelande

KD presenterar seniorrapport

Kristdemokraterna presenterar idag en ny seniorrapport med politik för bättre villkor för Sveriges äldre – reformer för jobb, bostäder, hälsa och omsorg.  

Ett samhälle där alla kan åldras med trygghet och värdighet är ett angeläget mål för Kristdemokraterna. Men att åldras med värdighet innebär också att självbestämmandet och inflytandet över det egna livet måste vara stort och respekten för allas olikhet finnas.  

Ofta när det talas om äldrepolitik så stannar det vid pensioner och äldreomsorg – i bästa fall. Det är inte oviktigt, men innebär ett alltför snävt perspektiv. Därför lägger rapporten särskilt fokus på ett flexibelt arbetsliv för äldre och olika boendelösningar, men också på att möjliggöra ett friskare liv längre upp i åldrarna med mer hälsofrämjande insatser för äldres idrott och träning. 

 

Kristdemokraterna föreslår: 

  • Större flexibilitet på arbetsmarknaden så att möjligheterna att jobba ökar för den enskilde senioren och skillnaderna i hur länge äldre kan, och vill, arbeta faktiskt kan börja synas på allvar! Vi måste bort från åldersdiskrimineringen och bejaka viljan hos många att trappa ner arbetslivet successivt. Samtidigt ska det finnas en trygg ekonomi den dag yrkeslivet tar slut. 

  • Reformer för att få fram fler anpassade bostäder – av olika slag – så att äldres behov av en bostad som passar livssituationen bättre kan mötas. 

  • Förbättrad äldreomsorg med stärkt personalkontinuitet, bättre arbetsvillkor för personalen och mer medicinsk kompetens. Vi behöver se till att äldres sociala behov tillgodoses och att välfärdsteknikens möjligheter kommer den äldre till del. Långt mer måste också göras för att lindra äldres ensamhet, vilken idag orsakar såväl psykisk som fysisk ohälsa. 

  • En sammanhållen hälso- och sjukvård för äldre med mer fokus på förebyggande arbete och rehabilitering – hälsofrämjande insatser för äldres idrott och träning. Alla äldre ska också ha råd med en god mun- och tandhälsa och därför föreslår vi att tandvårdens högkostnadsskydd stärks. Vi vill stärka anhörigas roll genom att ge dem större flexibilitet och ersättning för att följa med vid exempelvis vårdbesök. 


Ämnen: Val 2022

Om Kristdemokraterna

Kristdemokraterna är ett politiskt parti som bildades 1964. Partiordförande är Ebba Busch sedan 2015. Kristdemokraterna sätter människovärdet främst och vill prioritera det som är nödvändigt för att bygga ett samhälle som håller ihop. Vården, äldrefrågorna och tryggheten är våra prioriterade frågor.