2021-04-15 07:15Pressmeddelande

KD: Riktningslös budget som missar de stora problemen

Jakob Forssmed, KD:s ekonomiskpolitiske talespersonJakob Forssmed

Regeringens förslag till vårändringsbudget är riktningslös och missar de stora problemen Sverige har. 
2020 var ett tungt år. Pandemin drabbade Sverige och världen oerhört hårt både när det gäller mänskligt lidande och ekonomi. Vaccinet är ett löfte om en mer normal vardag men vaccineringen går långsamt i Sverige och EU generellt.

De flesta förväntas vara vaccinerade i det tredje kvartalet och då, i takt med att restriktioner luckras upp, kan konsumtionen komma igång igen på allvar.

Men pandemin pågår ännu och Sverige är i ett skört ekonomiskt läge.

Regeringen agerar som om enbart små samhällsproblem behöver åtgärdas och att Sverige var på väg åt rätt håll innan pandemin. Det var vi inte. Vi såg en ökande arbetslöshet innan Corona svepte över världen. Vi såg oerhörda vårdköer innan pandemin allvarligt prövade vården. En kriminalitet som slog, och fortsätter slå, dystra rekord i termer av skjutningar och antal döda. En äldreomsorg som regeringen tidigare skurit ner på, har av coronakommissionen visats ha stora strukturella problem som gällde långt innan pandemin.

Dessa betydande, strukturella problem har blivit värre.

Regeringen lovade EU:s lägsta arbetslöshet men i stället placerat oss i botten bland länder som Litauen, Italien och Spanien.

- Regeringen har förvärrat situationen för personer som har det svårt på arbetsmarknaden. Man saknar idéer för att lösa långtidsarbetslösheten och presenterar socialdemokratisk politik som är testad utan att fungera samt liberal politik som finansministern inte vill kännas vid, säger Jakob Forssmed, Kristdemokraterna ekonomisk-politiske talesperson.

- Det lyser igenom att det här är en budget som präglas av ett icke fungerande samarbete. Partierna har olika syn på samhällsproblemen och ingen tar ansvar för helheten. Dessutom saknas optimism och framtidsorienterade reformer. Sverige behöver känna hopp igen.

Jakob Forssmed analyserar och kommenterar regeringens vårändringsbudget och vårproposition live på Kristdemokraternas Facebook-sida. Se den här 10:30.

Intervjuer görs därefter i riksdagens kammarfoajé klockan 11.00, se presskontakt för mer information.


Om Kristdemokraterna

Kristdemokraterna är ett politiskt parti som bildades 1964. Partiordförande är Ebba Busch sedan 2015. Kristdemokraterna sätter människovärdet främst och vill prioritera det som är nödvändigt för att bygga ett samhälle som håller ihop. Vården, äldrefrågorna och tryggheten är våra prioriterade frågor.