2022-02-11 11:00Pressmeddelande

KD: Stoppa välfärdsbrottsligheten

Hans EklindHans Eklind

Kristdemokraterna lägger nu ett utskottsinitiativ i riksdagen för att få ett stopp på välfärdsbrottslighet, så som bidragsbrott. Det är ekonomiskt ohållbart och skadar tilliten till det gemensamma och i förlängningen människors vilja att betala skatt.

När missbruk av assistansersättningen göder kriminella gäng är det den funktionsnedsattes assistans som blir lidande. När sjukpenningen fungerar som en grundlön för gängmedlemmar, är det den utbrända kvinnan som riskerar det stöd och hjälp hon behöver.

- När kriminella gäng använder välfärden som en bankomat är det ett angrepp mot samhällets gemensamma skyddsnät som slår direkt mot våra mest utsatta. Det är sjukförsäkrade, sjuka, pensionärer, funktionsnedsatta och barn som framförallt drabbas. Regeringen har under snart åtta år inte förmått svara upp mot denna form av kriminalitet. Därför lägger vi ett utskottsinitiativ i Socialförsäkringsutskottet för att få till nödvändig förändring, säger Hans Eklind, Kristdemokraternas migrationspolitiska talesperson samt ledamot i socialförsäkringsutskottet. 

Varje år uppskattas hela 18 miljarder kronor betalas ut i felaktiga betalningar. Det är svårt att avgöra i vilkens ficka dessa enorma summor hamnar, men den statistik vi har pekar på att kriminella gäng roffar åt sig mest. De icke-kriminella felaktiga utbetalningar är förvisso flest, men de kriminella är räknat i kronor störst. Organiserad brottslighet beräknas stå för 84 procent av de utbetalda beloppen. Om studiens resultat motsvarar samhället i stort innebär det att kriminella tillskansar sig drygt 15 miljarder kronor årligen.

- Det här hotar hela välfärdsstaten. Dels är det ekonomiskt ohållbart att miljarder felaktigt betalas ut varje år och dels skadar det tilliten till det gemensamma och i förlängningen människors vilja att betala skatt, säger Hans Eklind.   

Kristdemokraterna vill ändra lagstiftningen på ett flertal områden för att förhindra att välfärden används som en bankomat av kriminella gäng.

1. Ändra sekretesslagstiftningen så att myndigheterna kan hitta fusk
2. Ny myndighet – med större befogenheter att bekämpa välfärdsbrottsligheten
3. Dataanalys och urval, artificiell intelligens ska användas i brottsbekämpningen
4. Fler myndigheter ska få, och i högre grad än vad regelverket tillåter idag, inhämta kontoutdrag från banker och andra penninginrättningar
5. Utöka och utvidga möjligheten att bedriva underrättelseverksamhet mot misstänkt grov bidragsbrottslighet
6. Motverka felaktiga utbetalningar till personer med utländsk pension


För mer information, se presskontakt.


Om Kristdemokraterna

Kristdemokraterna är ett politiskt parti som bildades 1964. Partiordförande är Ebba Busch sedan 2015. Kristdemokraterna sätter människovärdet främst och vill prioritera det som är nödvändigt för att bygga ett samhälle som håller ihop. Vården, äldrefrågorna och tryggheten är våra prioriterade frågor.