2021-12-02 06:30Pressmeddelande

KD tar initiativ om skärpt straff för rattfyllerister

Andreas Carlson. Andreas Carlson.

Kristdemokraterna har idag lämnat in ett utskottsinitiativ för att höja straffet för rattfylleri och olovlig körning samt att införa ett nytt brott: Grov trafikbrottslighet, där straffet ska uppgå till fem års fängelse. Förslaget är utredda och remitterade sedan två tillbaka.

– Den som vanemässigt begår grova trafikbrott måste straffas hårdare. Att köra bil berusad är att utgöra en livsfara för sina medmänniskor. Det är inget som regelmässigt ska straffas med böter vid återfall. Lagen måste skärpas, säger Andreas Carlson (KD), rättspolitisk talesperson.

Varje år dör omkring 200 personer i trafiken. Den statistiken har legat relativt still de senaste åren, trots att vi har en nollvision mot dödsolyckor i trafiken. Genomsnittstraffet för rattfylleri, grov rattfylla och olovlig körning är en (1) månads fängelse. Men majoriteten av alla som döms, döms till fängelse.

Därför vill Kristdemokraterna införa brottet grov trafikbrottslighet, som ska träffa den som begått trafikbrott upprepade gånger, visat särskilt hänsynslöst trafikbeteende och där gärningarna varit ägnade att utgöra en allvarlig fara för trafiksäkerheten.

– Det är ohållbart att samma personer får begå samma brott om och om igen och knappt blir straffad. Därför vill vi införa brottet grov trafikbrottslighet som tar hänsyn till om gärningsmannen begår brotten vanemässigt eller inte. Då ska straffet kunna vara så högt som fem års fängelse, säger Ingemar Kihlström (KD), riksdagsledamot.

– Trafikbrott har varit underprioriterat av den här regeringen. Det är oacceptabelt givet vilken fara det innebär för människors liv. Kristdemokraterna har tryckt den här regeringen framför oss i flera år nu, det börjar bli rätt tröttsamt. Så nu agerar vi i riksdagen, avslutar Andreas Carlson (KD).

För mer information, se presskontakt:

 


Om Kristdemokraterna

Kristdemokraterna är ett politiskt parti som bildades 1964. Partiordförande är Ebba Busch sedan 2015. Kristdemokraterna sätter människovärdet främst och vill prioritera det som är nödvändigt för att bygga ett samhälle som håller ihop. Vården, äldrefrågorna och tryggheten är våra prioriterade frågor.