2020-02-06 10:52Pressmeddelande

KD tar strid mot avgift för virkesupplag

Kjell-Arne Ottosson, riksdagsledamot KDKjell-Arne Ottosson, riksdagsledamot KD

Ansökan om upplag inom vägområde för allmän väg har fram till årsskiftet varit avgiftsfri. Efter den 1 januari 2020 tar Trafikverket ut en avgift på 2 900 kronor för ansökningar om virkesavlägg vid allmän väg.

Detta förfarande blir ytterligare en negativ pålaga för både markägare och de gröna näringarna. Med tanke på den roll skogen spelar, men också kommer att spela, för omställningen till förnyelsebart borde man istället underlätta för skogsnäringen.

Det här är ännu ett slag mot landsbygden och de gröna näringarna. För en mindre markägare tar den här avgiften otroligt mycket av vinsten. Varför börja ta ut en avgift när det fungerat väl utan att göra det? Säger Kjell-Arne Ottosson, riksdagsledamot KD

Med anledning av detta bör riksdagen ge regeringen tillkänna att lagen skyndsamt ska ändras så att denna avgift inte längre ska tas ut. Därför har Kristdemokraterna idag tagit ett initiativ till ett utskottsinitiativ inom Trafikutskottet för att ändra lagen så att skogsnäringen inte tvingas till nya dyra avgifter. Under beredningstiden ska dispens ges så att ingen avgift tas ut. 

Kjell-Arne Ottosson, riksdagsledamot & miljöpolitisk talesperson KD

Magnus Jacobsson, riksdagsledamot & trafikpolitisk talesperson KD


Om Kristdemokraterna

Kristdemokraterna är ett politiskt parti som bildades 1964. Partiordförande är Ebba Busch Thor sedan 2015. Kristdemokraterna sätter människovärdet främst och vill prioritera det som är nödvändigt för att bygga ett samhälle som håller ihop. Vården, äldrefrågorna och tryggheten är våra prioriterade frågor.


Kontaktpersoner

Pressjour (ej SMS)