2021-04-22 08:45Pressmeddelande

KD tar utskottsinitiativ om Bromma Flygplats framtid

Magnus Jacobsson, riksdagsledamotMagnus Jacobsson

Regeringen har den 21 april meddelat att man ämnar lägga ner Bromma. Kristdemokraterna anser att den frågan är för tidigt väckt.
Riksdagen har tidigare i ett tillkännagivande krävt regeringen att utveckla Bromma, nu kommer beskedet att regeringen istället vill lägga ner flygplatsen.

Kristdemokraterna anser att beslutet är fel. Flyget befinner sig just nu i en av sina mest svåra krissituationer p.g.a. pandemin. Det gör att det är extremt svårt att bedöma hur stort behovet är av flygplatskapacitet när flyget väl återhämtar sig.

Beslut om att lägga ner Bromma måste kombineras med ett beslut om att utveckla Arlanda. En ny landningsbana kommer att ta flera år att projektera då det krävs miljötillstånd vilket innebär att om man lägger ner Bromma utan beslut om en utveckling av Arlanda så riskerar vi att hamna i en situation där Stockholm om några år har för dålig infrastrukturell kapacitet. Detta riskerar påverka utvecklingen av näringslivet i stockholmsregionen mycket negativt men får också konsekvenser för övriga landet vars tillgänglighet till huvudstaden normalt garanteras av inrikesflyget.

- Regeringens flygpolitik är ett dråpslag mot landsbygden. Vi tar initiativ för en ansvarsfull flygpolitik där landsbygden tillåts leva, säger Magnus Jacobsson, Kristdemokraternas trafikpolitiska talesperson. 

Framtidens flyg kan med el-flyget bestå av fler, mindre plan som behöver ett utökat antal start- och landningstider. En stängning av Bromma flygplats utan att Arlanda ges utökade förutsättningar, motverkar el-flygets utveckling.

Kristdemokraterna anser att regeringen skall vänta med beslutet avseende Bromma fram till dess att det finns en färdig plan inklusive beslut avseende utveckling av Arlanda. 

För mer information, se presskontakt nedan: 


Om Kristdemokraterna

Kristdemokraterna är ett politiskt parti som bildades 1964. Partiordförande är Ebba Busch sedan 2015. Kristdemokraterna sätter människovärdet främst och vill prioritera det som är nödvändigt för att bygga ett samhälle som håller ihop. Vården, äldrefrågorna och tryggheten är våra prioriterade frågor.