2022-05-25 05:00Pressmeddelande

KD:s Andreas Carlson och Ella Kardemark besöker nya barnahus

Kristdemokraternas rättspolitiska talesperson Andreas Carlson och kommunalrådet Ella Kardemark besöker på onsdagen Hallands nya barnahus i Halmstad.

Besöket är en del i Kristdemokraternas satsning på brottsoffrens ställning inom rättsväsendet, ett fokus som allt för ofta går förlorat.

- Debatten om kriminalitet fokuserar väldigt mycket på gärningsmannen, men väldigt lite på brottsoffret. När det är barn inblandade är det extra allvarligt. Jag är glad att region Halland tagit det här initiativet och Kristdemokraterna driver på för att det ska finnas på fler platser i landet, säger Andreas Carlson (KD).

KD har skarpa förslag att ta bort hindren i sekretesslagstiftningen som idag försvårar socialtjänst och skolas samarbete. Insatser måste ske tidigare och då kan inte sekretessen sätta stopp. KD föreslår även obligatoriska föräldrastödsprogram för att stärka föräldrars ansvar och det förebyggande arbetet.

Barnahus är en verksamhet som finns för att barn som bland annat misstänks ha utsatts för våldsbrott, sexuellt ofredande, hedersbrott eller har upplevt våld i nära relation ska kunna utredas av flera myndigheter på en trygg plats och inte behöva slussas runt bland olika myndigheter och behöva upprepa sin historia.

- Jag är glad att vi äntligen fått den här satsningen på plats i Halmstad. Nu har vi en plats där länets alla kommuner, polis, åklagarmyndighet, Region Halland och socialtjänsten kan samverka för att stötta utsatta barn, säger Ella Kardemark (KD).

Besöket äger rum klockan 09:00-10:15 på nya barnahus i Halmstad, i gamla kulturskolans lokaler.

För fler frågor, kontakta Jakob Hallman på 070-600 67 04


Om Kristdemokraterna

Kristdemokraterna är ett politiskt parti som bildades 1964. Partiordförande är Ebba Busch sedan 2015. Kristdemokraterna sätter människovärdet främst och vill prioritera det som är nödvändigt för att bygga ett samhälle som håller ihop. Vården, äldrefrågorna och tryggheten är våra prioriterade frågor.