2022-01-09 19:04Pressmeddelande

KD:s försvarspolitiska inriktning inför Folk och Försvar

Mikael Oscarsson. Mikael Oscarsson.

Med anledning av den säkerhetspolitiska utvecklingen i Sveriges närområde har Kristdemokraterna tagit fram ett PM med partiets samlade och utvecklade försvarspolitik inför rikskonferensen Folk och Försvar. 

För oss kristdemokrater har Sveriges säkerhet alltid varit, och kommer fortsatt vara, en av statens kärnuppgifter.

Förmågan att försvara Sverige är förutsättningen för vår frihet och demokrati, och därmed möjligheten att själva bestämma hur vi vill bygga vårt samhälle. Sveriges försvarsförmåga är också avgörande för våra grannländers säkerhet och för stabiliteten i vårt närområde.

Därför har Kristdemokraterna tagit fram ett PM med partiets samlade och utvecklade försvarspolitik inför rikskonferensen Folk och Försvar. 

Läs mer och ta del av PM:et med Kristdemokraternas försvarspolitiska inriktning här: 


Om Kristdemokraterna

Kristdemokraterna är ett politiskt parti som bildades 1964. Partiordförande är Ebba Busch sedan 2015. Kristdemokraterna sätter människovärdet främst och vill prioritera det som är nödvändigt för att bygga ett samhälle som håller ihop. Vården, äldrefrågorna och tryggheten är våra prioriterade frågor.