2021-04-07 07:00Pressmeddelande

Klart med reformer och 4,3 miljarder till äldreomsorgen

Jakob Forssmed, KD:s ekonomiskpolitiske talespersonJakob Forssmed


Ett enigt finansutskott har ställt sig bakom Kristdemokraternas förslag till utskottsinitiativ med Moderaterna och Vänsterpartiet om viktiga reformer för äldreomsorgen. 

Pandemin har satt problemen inom äldreomsorgen i blixtbelysning, vilket Coronakommissionen visat i sin rapport. Det angeläget att åtgärda bristerna.

Därför har Kristdemokraterna, tillsammans med Moderaterna och Vänsterpartiet, sett till att finansutskottet tar initiativ till ett antal reformer för att förbättra personalens villkor, höja den medicinska kompetensen och öka kvaliteten i omsorgen. Vi ser också till att fler bostäder anpassade för äldre byggs, så att fler äldre slipper ensamheten och kan få möjlighet till ett tryggt boende. De kommuner som nu påbörjar en förbättring av äldreomsorgen kommer få del av 4,3 miljarder kronor. 

- Jag är glad över att vi nu kan få på plats flera viktiga reformer, som vi Kristdemokrater drivit under längre tid, för att förbättra omsorgen och vården om sköra äldre och för att öka trygghet och minska ensamhet med fler anpassade boende, säger Jakob Forssmed, ekonomisk-politisk talesperson. 

I februari la Kristdemokraterna fram förslag på reformer tillsammans med M och V. Ett enigt finansutskott har nu ställt sig bakom initiativet till ändring i statens budget för 2021. Efter att riksdagen röstar om förslaget i eftermiddag står det klart att vi genom en ändring i statens budget för 2021 kan leverera: 

  • Färre timanställningar och ökad personalkontinuitet inom äldreomsorgen
  • Ökad medicinsk kompetens inom äldreomsorgen
  • Ökade möjligheter till tryggt boende för äldre

För mer information, se kontaktuppgifter nedan


Om Kristdemokraterna

Kristdemokraterna är ett politiskt parti som bildades 1964. Partiordförande är Ebba Busch sedan 2015. Kristdemokraterna sätter människovärdet främst och vill prioritera det som är nödvändigt för att bygga ett samhälle som håller ihop. Vården, äldrefrågorna och tryggheten är våra prioriterade frågor.