2021-05-21 10:00Pressmeddelande

Kristdemokraterna kräver svar om tolvstegsprogrammet

Ingemar Kihlström. Ingemar Kihlström.

Kristdemokraternas Ingemar Kihlström är kritisk till att Kriminalvården planerar att lägga ner det framgångsrika tolvstegsprogrammet. 

Trots att Kriminalvårdens egna utvärderingar pekar på att tolvstegsprogrammet är framgångsrikt, ska programmet inte längre tillämpas. Istället ska det vara platsbrist som är orsaken till att programmet läggs ner.

Detta har fått Kristdemokraternas Ingemar Kihlström att reagera. När Kriminalvården debatterade i riksdagen torsdagen den 20 maj tog han upp frågan i talarstolen.

- Cirka 70 procent av de intagna bedöms ha missbruksproblematik. I ljuset av detta framstår beslutet att lägga ner 12-stegprogrammet som kortsiktigt, säger han och fortsätter:

- Behandling mot missbruk är en viktig uppgift för kriminalvården. Det är därför mycket oroväckande att Kriminalvården beslutat att lägga ner tolvstegsprogrammet. Detta beslut görs trots att programmet gett goda resultat vad gäller drogavvänjning. Det väcker oro att programmet kommer att ersättas med ett mycket kortare allmänt KBT-program. I mina ögon borde man ha kunnat kombinera, inte ersätta, programmet för att ge stöd till drogavvänjning.

I debatten fick Kihlström kritik från Carina Ödebrink (S), som menade att politiker inte borde lägga sig i på sådan detaljnivå.

- Självklart har myndigheten bäst koll på vilka behandlingsprogram som fungerar, svarar Ingemar Kihlström (KD). Men det är ju deras utvärdering jag går på! När Kriminalvården lägger ner ett enligt dem framgångsrikt program på grund av platsbrist måste ju politiken reagera. Det här handlar om att bryta missbruk, vilket ofta är orsaken till att de här personerna hamnat i fängelse från första början.

För mer information, se presskontakt.


Om Kristdemokraterna

Kristdemokraterna är ett politiskt parti som bildades 1964. Partiordförande är Ebba Busch sedan 2015. Kristdemokraterna sätter människovärdet främst och vill prioritera det som är nödvändigt för att bygga ett samhälle som håller ihop. Vården, äldrefrågorna och tryggheten är våra prioriterade frågor.