2022-08-26 12:20Pressmeddelande

Kristdemokraterna presenterar en ny klimatpolitisk rapport

Kjell-Arne OttossonKjell-Arne Ottosson

Kristdemokraterna har tagit fram en ny klimatpolitisk rapport. 

Kristdemokraternas miljöpolitik grundar sig på förvaltarskapsprincipen. Människan har ett ansvar att förvalta ändliga resurser och naturvärden. I förvaltarskapet ingår också ett förädlande, så att den jord vi överlämnar till nästa generation inte bara är beboelig, utan även en bättre plats att leva på än igår. Politiken ska därför, grundad på försiktighetsprincipen, utformas så att både det offentliga, våra företag, civilsamhället och enskilda ges förutsättningar att göra rätt, dvs. styra mot ett gott förvaltarskap och en hållbar utveckling.

Den nya rapporten innehåller ny politik på en rad olika områden: Sveriges roll i det globala klimatarbetet, nyindustrialiseringen i Sverige, annullering av utsläppsrätter, hållbara transporter och skogspolitiken. 

Arbetet har letts av Kjell-Arne Ottosson, Kristdemokraternas miljö- och klimatpolitiska talesperson. 

- För att lösa vår tids ödesfråga är det avgörande att ha politiska verktyg som gör skillnad på riktigt och som samtidigt kan vara en förebild för andra länder. Vårt största bidrag är att ta fram politik och teknik som länder med betydligt större utsläpp kan ta lärdom av, säger Kjell-Arne Ottosson. 

- Omställningen måste vara hållbar både ur ekologisk, ekonomisk och social synvinkel. Det bidrar våra förslag i den här rapporten med, fortsätter Ottosson. 

Ta del av rapporten här. 

För mer information, se presskontakt. 


Om Kristdemokraterna

Kristdemokraterna är ett politiskt parti som bildades 1964. Partiordförande är Ebba Busch sedan 2015. Kristdemokraterna sätter människovärdet främst och vill prioritera det som är nödvändigt för att bygga ett samhälle som håller ihop. Vården, äldrefrågorna och tryggheten är våra prioriterade frågor.