2022-05-12 13:10Pressmeddelande

Kristdemokraterna vinner bifall på motion om flytt av tjänstepension

Regeringen måste göra mer för att underlätta flyttar på tjänstepensionsmarknaden  - förslag från Kristdemokraternas ekonomisk-politiske talesperson Jakob Forssmed vinner bifall i Finansutskottet.

Tjänstepensionen har blivit en allt viktigare del av människors slutgiltiga pension, samtidigt som viljan och intresset för att kunna överblicka och bestämma över pensionskapitalet ökat. Därtill ökar rörligheten på arbetsmarknaden. Riksdagens majoritet, där Kristdemokraterna varit pådrivande, har drivit fram flera helt nödvändiga förändringar vad gäller flytträtt av pensionsförsäkringar och begränsningar i flyttavgifter. Men det räcker inte med formell flytträtt och lägre avgifter. Det måste också finnas en fungerande infrastruktur för sådana flyttar. 

Idag är denna mycket krånglig och de formella och praktiska hinder som finns måste ses över brett. Allt annat är att svika pensionsspararna.  

Ett tydligt hinder är exempelvis kravet på underskrift från firmatecknaren hos den gamla arbetsgivaren vid flytt. Dagens regler kräver att både försäkringstagaren och den försäkrade ska skriva under blanketterna för en pensionsflytt. Försäkringstagaren, som vanligtvis är en före detta arbetsgivare, måste godkänna att bytet av försäkringsbolag sker. Detta innebär i praktiken att en privatperson behöver få kontakt med firma­tecknaren hos sin tidigare arbetsgivare, processa påskrifter och övrig administration och få godkänt för att kunna genomföra bytet. 

Idag står det klar att Jakob Forssmed fått med sig finansutskottet på sitt förslag om att ställa krav på regeringen att utreda hur flytt av tjänstepension kan underlättas och att det särskilt bör utredas om kravet på underskrift från firmatecknare hos tidigare arbetsgivare kan tas bort. 


Om Kristdemokraterna

Kristdemokraterna är ett politiskt parti som bildades 1964. Partiordförande är Ebba Busch sedan 2015. Kristdemokraterna sätter människovärdet främst och vill prioritera det som är nödvändigt för att bygga ett samhälle som håller ihop. Vården, äldrefrågorna och tryggheten är våra prioriterade frågor.