2023-01-30 06:30Pressmeddelande

Kristdemokraternas nya talespersoner i Riksdagen

Idag presenteras listan över Kristdemokraternas talespersoner i Riksdagen. Några är nya, andra har varit med under tidigare mandatperioder. Talespersonerna har ansvar att föra ut den kristdemokratiska politiken utifrån flera viktiga sakpolitiska områden.

Energipolitisk talesperson, Camilla Brodin

Näringspolitisk talesperson, Lili Andrén

Trafikpolitisk talesperson och jordbrukspolitisk talesperson, Magnus Oscarsson

Miljö- och klimatpolitisk talesperson, Kjell-Arne Ottosson

Bostadspolitisk talesperson, Larry Söder

Socialpolitisk talesperson, Christian Carlsson

Utbildningspolitisk talesperson, Mathias Bengtsson

Äldre- och funktionshinderpolitisk talesperson, Dan Hovskär

Kulturpolitisk talesperson, Roland Utbult

Försvarspolitisk talesperson, Mikael Oscarsson

Utrikespolitisk talesperson, Magnus Berntsson

Rättspolitisk talesperson, Torsten Elofsson

Biståndspolitisk talesperson, Gudrun Brunegård

Ekonomiskpolitisk talesperson, Hans Eklind

Talesperson för kristna minoriteters rättigheter, Yusuf Aydin

Socialförsäkringspolitisk talesperson, Ingemar Kihlström

Arbetsmarknadspolitisk talesperson, Magnus Jacobsson

Familje- och jämställdhetspolitisk talesperson, Camilla Rinaldo Miller

Skattepolitisk talesperson, Cecilia Engström

Talespersonerna nås för intervju via Kristdemokraternas pressavdelning.


Om Kristdemokraterna

Kristdemokraterna är ett politiskt parti som bildades 1964. Ebba Busch är partiordförande sedan 2015. Kristdemokraterna sätter människovärdet främst och vill prioritera det som är nödvändigt för att bygga ett samhälle som håller ihop. Vården, hjärtlandet och tryggheten är våra prioriterade frågor.


Kontaktpersoner

Pressjour (ej SMS)