2019-11-10 18:16Pressmeddelande

Kristdemokraternas riksting genomfört

Peter Kullgren, partisekreterarePeter Kullgren, partisekreterare

Under tre dagar har Kristdemokraterna hållit riksting i Umeå. Över 600 partimedlemmar, varav 279 ombud, har samlats på Folkets hus för att utse partistyrelse, behandla två propositioner och besvara de 299 inkomna motionerna.

⁃ Rikstinget har visat upp interndemokrati när den är som bäst. Vi har haft uppfriskande debatter där meningsskiljaktigheter stötts och blötts, för att i slutändan fatta gemensamma beslut för ett Sverige man ska kunna lita på, säger partisekreterare Peter Kullgren.

De två propositionerna som partistyrelsen lämnat antogs av rikstinget utan större justeringar. Inom integrationsområdet beslöt tinget att KD bland annat ska verka för slopat Ebo, krav på språk- och samhällskunskap för permanent uppehållstillstånd, aktivitetskrav för försörjningsstöd, stärkt Sfi och inrättandet av en integrationsberedning för att löpande utvärdera läget så att Sveriges integrationskapacitet inte överskrids. Ur landsbygdspropositionen antogs 75 reformförslag för ökad tillgång till vård och samhällsservice, bättre villkor för företag och jordbruk, samt krav på utredning av hur vinsterna från landsbygdens naturresurser i högre grad kan komma landsbygden tillgodo.

⁃ Det känns bra att även de mer omdebatterade förslagen har antagits i en konstruktiv anda och med betryggande majoriteter. Sånt gläder en partisekreterare, säger Peter Kullgren.

Bland motionssvaren som antogs hittas nya ställningstaganden bland annat om ett avsmalnat Public service, nej till höghastighetståg, krav på försörjning vid anhöriginvandring, samt möjlighet att dra in medborgarskapet för IS-terrorister och andra krigsförbrytare.

För frågor om exakta ordalydelser i besluten innan protokollet justerats hänvisas till KD:s pressavdelning.

Och ja: Ebba Busch Thor blev omvald.Om Kristdemokraterna

Kristdemokraterna är ett politiskt parti som bildades 1964. Kristdemokraterna arbetar för ett samhälle där alla tar ansvar och bryr sig om varandra. Våra mest prioriterade områden är barn och familj, jobb och äldres ekonomi, vård och omsorg samt trygghetsfrågor. Vi vill göra Sverige till världens bästa land att växa upp i. Vår politik kännetecknas av vår syn på familjens betydelse, på det civila samhällets viktiga roll och politikens gränser.


Kontaktpersoner

Pressjour (ej SMS)