2021-04-29 11:40Pressmeddelande

Lägg inte ner Bromma förrän Arlanda är klart

Magnus Jacobsson. Magnus Jacobsson.

Kristdemokraterna, Moderaterna och Liberalerna lägger ett nytt gemensamt förslag till utskottsinitiativ i trafikutskottet avseende Bromma samt flygkapaciteten på Arlanda.
- Initiativet kommer att hanteras vid nästa sammanträde, säger Kristdemokraternas Magnus Jacobsson, andre vice ordförande i trafikutskottet, med ett majoritetsvinnande tillkännagivande i trafikutskottet.

Det handlar om att Bromma flygplats ska fortsätta vara en modern flygplats och inte avvecklas förrän Arlanda står klart med tillräcklig flygkapacitet baserat på tillförlitliga prognoser om flygets återhämtning och utveckling.

- Istället för att stå och gissa om flygets tillstånd kräver vi att regeringen arbetar utifrån faktiska prognoser. Det vore också smakligt om regeringen ifrån början respekterat de tidigare tillkännagivanden som finns i riksdagen som säger att Bromma ska fortsätta utvecklas, säger Magnus Jacobsson.

- Bromma flygplats är idag ett nav för vårt inrikesflygs kapacitet. Det är viktigt för hela landet att Brommas funktion upprätthålls, fortsätter Magnus Jacobsson.

- Utvecklingen mot elflyg i passagerartrafik går framåt i snabb takt, en stadsnära flygplats med tyst och klimatsmart elflyg är en oerhörd tillgång för framtiden som vi ska värna, avslutar Magnus Jacobsson.

Se presskontakt för mer information. Utskottsinitiativet finns bifogat. 


Om Kristdemokraterna

Kristdemokraterna är ett politiskt parti som bildades 1964. Partiordförande är Ebba Busch sedan 2015. Kristdemokraterna sätter människovärdet främst och vill prioritera det som är nödvändigt för att bygga ett samhälle som håller ihop. Vården, äldrefrågorna och tryggheten är våra prioriterade frågor.