2021-04-13 07:53Pressmeddelande

Lantbrukets dag i riksdagen 14 april

Riksdagsledamot Magnus Oscarsson (KD) arrangerar i samarbete med Lantmännen ett digitalt seminarium i riksdagen med efterföljande paneldiskussion om framtidens jordbruk. 

Hur ska vi öka livsmedelsproduktionen i Sverige samtidigt som vi sänker klimatpåverkan i alla led från jord till bord? Vilka lösningar finns för att förse en växande befolkning med hållbart producerade livsmedel?

Föredrag kommer att hållas av:

· Johan Kuylenstierna, vice ordförande för Klimatpolitiska rådet och adjungerad professor vid Stockholms Universitet

· Per Lindahl, lantbrukare och Lantmännens ordförande

· Claes Johansson, hållbarhetschef på Lantmännen

Lottie Knutson, journalist och föreläsare, modererar den påföljande paneldiskussionen, där riksdagsledamöter och företrädare för hela branschen deltar:

· Elisabeth Hidén, ordförande LRF Ungdomen

· Christina Nordin, generaldirektör Jordbruksverket

· Marie Gidlund, vd Sweden Food Arena

· Åsa Domeij, hållbarhetsdirektör Axfood

· Björn Hellman, vd Livsmedelsföretagen

· Jesper Broberg, förbundsdirektör Hushållningssällskapet

· Per Lindahl, lantbrukare och ordförande Lantmännen

· Magnus Oscarsson (KD), riksdagsledamot och ledamot av Miljö- och jordbruksutskottet

· Isak From (S), riksdagsledamot och ledamot av Miljö- och jordbruksutskottet

 

Mötet är öppet för allmänheten och börjar kl. 10.00 den 14 april. Anmälan behöver ske i förhand via https://forms.kd.nu/lantbruket14april/.

För mer information, kontakta: Lantmännens pressavdelning på Tel: 010 556 88 00 E-post: press@lantmannen.com

Se även kontaktuppgifter nedan för information. 


Om Kristdemokraterna

Kristdemokraterna är ett politiskt parti som bildades 1964. Partiordförande är Ebba Busch sedan 2015. Kristdemokraterna sätter människovärdet främst och vill prioritera det som är nödvändigt för att bygga ett samhälle som håller ihop. Vården, äldrefrågorna och tryggheten är våra prioriterade frågor.