2023-11-20 07:00Pressmeddelande

Ledamöter tillsatta i KD:s samhällsbyggarkommitté

Hans EklindHans Eklind

Partiledare Ebba Busch presenterade i somras tillsättandet av en samhällsbyggarkommitté för politikutveckling inom sakpolitiska områden som är centrala för rustandet av Sverige. Nu är det klart vilka som kommer att utgöra kommittén och leda referensgrupperna.

Lågkonjunkturen, den höga inflationen och det skärpta säkerhetsläget ställer nya krav på Sverige. Behoven är idag stora inom flera samhällsområden och det är viktigt att samhället inte stannar upp vid förändringar och kriser. Med anledning av det tillsatte Kristdemokraterna i somras en ny politikutvecklingsgrupp med uppgift att ta fram förslag på hur infrastruktur, bostäder, stadsplanering, arbetstillfällen, energiförsörjning, offentlig och kommersiell service kan utvecklas effektivt, för att bygga ett tryggt samhälle som både kan växa och hålla samman. Målet är att få bort flaskhalsar och onödiga hinder samt ge förslag på nya finansieringsformer och ny lagstiftning som behövs för att snabbare rusta Sverige starkt inför framtiden. Arbetet kommer att ske i samarbete med sakkunniga från akademin, branschorganisationer och civilsamhället, i form av bland annat rundabordssamtal och seminarier.
- Sverige behöver fokusera mycket mer på hur vi kan frigöra den kraft som finns i samhällets alla delar. Tyvärr ägnas alldeles för mycket tid i debatten åt detaljregleringar och hur hushåll och företag ska hållas under strikt uppsyn och inom allt trängre ramar. Vi måste agera idag, för att vi ska kunna vara världsledande imorgon, säger Hans Eklind (KD), som leder kommittén.

Utöver Hans Eklind består styrelsen av sju ledamöter. Därutöver kommer de olika sakpolitiska referensgrupperna ledas av riksdagsledamöter, som kommer att ta in experter utifrån, i arbetet med att ta fram konkreta förslag i politikutvecklingen.
- Jag är glad över att vi kan tillsätta så många kompetenta ledamöter, med olika perspektiv. Vi kommer att inkludera representanter från akademin och relevanta branscher för att hitta nya sätt att ta oss an de stora samhällsutmaningar som finns, säger Hans Eklind (KD).

Kommittén ska presentera sitt arbete senast under våren 2025.

Samhällsbyggarkommittén består av följande:

Ordförande:
Hans Eklind

Kommittéledamöter:
Ulf Perbo
Louise Hammargren
Niklas Arvidsson
Polina J. Larsson
Paulos Abraha
Birgitta Nordvall
Stefan Moberg

Ledare för referensgrupperna:
Magnus Jacobsson: Infrastruktur
Larry Söder: Bostad
Camilla Brodin: Energi
Yusuf Aydin: Välfärd
Lili André: Kompetensförsörjning

Läs direktiven för kommittén här.

 


Om Kristdemokraterna

Kristdemokraterna är ett politiskt parti som bildades 1964. Ebba Busch är partiordförande sedan 2015. Kristdemokraterna sätter människovärdet främst och vill prioritera det som är nödvändigt för att bygga ett samhälle som håller ihop. Vården, hjärtlandet och tryggheten är våra prioriterade frågor.


Kontaktpersoner

Pressjour (ej SMS)