2022-05-10 06:43Pressmeddelande

Lennart Sacrédeus (KD) gör inhopp på riksdagens dalabänk under några veckor

VitsipporVitsippor

Det blir förändring på dalabänken under några veckors tid när Mora kommunfullmäktiges ordförande Lennart Sacrédeus vikarierar som 1:e ersättare för Kristdemokraterna fram till 1 juni 2022. 

Jag kommer att arbeta i Socialförsäkringsutskottet med inte minst pensionsfrågorna under denna tid i riksdagen . Det händer mycket i pensionsfrågan och jag ser fram emot att kunna bidra i Kristdemokraternas arbete för stärkta pensioner och det till alla, säger Lennart Sacrédeus.

Det händer mycket i svensk politik just nu. Förutom att pensionerna är högaktuella är även NATO en fråga som präglar svensk inrikespolitisk debatt.

Förvisso blir det en kort tid som jag kommer att tjänstgöra i riksdagen denna gång, men det är i ett avgörande skede i svensk, finländsk och europeisk politik. Jag bär en förhoppning om att få vara med och rösta för att Sverige ska gå med i de västliga demokratiernas försvarssamarbete Nordatlantpakten, där vi värderingsmässigt tveklöst hör hemma, avslutar Lennart Sacredeus.s
Åren 2006-2010 var Lennart Sacredeus ledamot av riksdagens skatteutskott. Under sin tid som kristdemokratisk Europaparlamentariker 1999-2004 var Sacredeus 1:e vice ordförande i parlamentets länderdelegation till Ukraina, Belarus och Moldavien, därav valobservatörer fyra gånger.


Om Kristdemokraterna

Kristdemokraterna är ett politiskt parti som bildades 1964. Partiordförande är Ebba Busch sedan 2015. Kristdemokraterna sätter människovärdet främst och vill prioritera det som är nödvändigt för att bygga ett samhälle som håller ihop. Vården, äldrefrågorna och tryggheten är våra prioriterade frågor.