2022-10-03 07:06Pressmeddelande

Lili André ny riksdagsledamot på gävleborgsbänken

I samband med Riksdagens öppnande har Kristdemokraterna fått en ny ledamot på gävleborgsbänken. Det är Lili André från Gävle som kommer att representera Gävleborg under den kommande mandatperioden.

- Jag ser fram emot att bidra till en innovationskraft i Sverige som möjliggör ökat välstånd för Sveriges invånare. För mig är företagens villkor, tryggheten och rätt vårt i rätt tid viktiga frågor, kommenterar Lili André sitt nya uppdrag

Lili André har en bakgrund som processledare inom innovation och digitalisering och har ett stort engagemang för civilsamhället. Hon är ordförande i partidistriktet KD Gävleborg och sedan 2017 är Lili invald i Kristdemokraternas partistyrelse.

- Det finns stor potential i vackra Gävleborg för ökad tillväxt och hälsa, där land som stad får förutsättningar att leva och arbeta. Vi har en fantastisk kust där Östersjöns förutsättningar och fiskenäringen behöver stärkas, avslutar Lili André


Om Kristdemokraterna

Kristdemokraterna är ett politiskt parti som bildades 1964. Partiordförande är Ebba Busch sedan 2015. Kristdemokraterna sätter människovärdet främst och vill prioritera det som är nödvändigt för att bygga ett samhälle som håller ihop. Vården, äldrefrågorna och tryggheten är våra prioriterade frågor.


Kontaktpersoner

Pressjour (ej SMS)