2019-11-27 14:09Pressmeddelande

Löfven misstror kommunerna

Bengt Germundsson, gruppledare för KD i Sveriges kommuner och regioner.Bengt Germundsson på SKR:s kongress.

Pressmeddelande

Linköping den 27 november 2019

Regeringen kommer i morgon att lägga ännu en ny lagstadgad skyldighet på Kommunsverige. Denna gång vill man ålägga kommunerna att axla ytterligare ansvar för brottsförebyggande arbete. Detta avslöjades när statsminister Stefan Löfven talade vid SKR:s kongress i Linköping.

- Det är häpnadsväckande att statsministern och regeringen återigen tillsätter en utredning om kommunalt obligatorium som en av de viktigaste åtgärderna för att minska brottsligheten. Är det något som vi kommunpolitiker jobbar med, så är det brottsförebyggande arbete. Det arbetet sker redan i förskolan, skolan, socialtjänsten, samhällsbyggnad, och så vidare. Våra kärnverksamheter innehåller otroligt mycket av socialt förebyggande och brottsförebyggande arbete, menar Bengt Germundsson, gruppledare för Kristdemokraterna på SKR-kongressen.

- Det är beklämmande att statsministern inte tycks vara medveten om hur de statliga myndigheterna har kapitulerat i väldigt många mindre kommuner. Konsekvensen blir att kommunerna i stor utsträckning både får ta på sig det som är statens uppgift och finansiera detsamma.

- Statsministern och regeringen borde i stället ta ansvar för och följa de många tillkännagivanden som riksdagen beslutat om den senaste tiden vad gäller åtgärder mot kriminaliteten. Med det nya förslaget till lagstiftning skjuter regeringen långt vid sidan av måltavlan. Ett obligatorium riktat enbart mot kommunerna ger tyvärr bara staten legitima skäl att fortsätta lämna många kommuner åt sitt öde, säger Bengt Germundsson i en kommentar till statsministerns tal vid Sveriges kommuner och regioners kongress i Linköping.

 

Kontakt:

Bengt Germundsson
Kommunstyrelsens ordförande i Markaryds kommun
Gruppledare för Kristdemokraterna i SKR

Tel 070-209 04 85


Om Kristdemokraterna

Kristdemokraterna är ett politiskt parti som bildades 1964. Kristdemokraterna arbetar för ett samhälle där alla tar ansvar och bryr sig om varandra. Våra mest prioriterade områden är barn och familj, jobb och äldres ekonomi, vård och omsorg samt trygghetsfrågor. Vi vill göra Sverige till världens bästa land att växa upp i. Vår politik kännetecknas av vår syn på familjens betydelse, på det civila samhällets viktiga roll och politikens gränser.


Kontaktpersoner

Pressjour (ej SMS)