2021-02-25 08:15Pressmeddelande

M, V och KD överens om pengar till äldreomsorgen

Coronaviruset har slagit hårt mot Sverige. Fram till den 21 februari 2021 har 11 717 personer avlidit i covid-19 enligt Socialstyrelsens statistik. Det är mångdubbelt fler än i våra grannländer. Särskilt äldre har drabbats. 90 procent av dem som dött var över 70 år, 50 procent var över 85 år.

De höga dödstalen bland Sveriges äldre har sin grund i den höga allmänna smittspridningen och strukturella brister inom äldreomsorgen, enligt Coronakommissionens bedömning. Moderaterna, Vänsterpartiet och Kristdemokraterna väljer därför att tillsammans ta initiativ till ett antal förslag för att börja åtgärda de akuta brister som Coronakommissionen pekar på, men också för att påbörja arbetet med att avhjälpa de strukturella bristerna som varit kända under längre tid. Det handlar om ökad medicinsk kompetens, färre timanställningar och ökad personalkontinuitet samt ökade möjligheter till tryggt boende.

Sammantaget tillför vi 4,35 miljarder kronor 2021 till äldreomsorgen utöver nu liggande budget. Vi gör detta genom ett utskottsinitiativ till ändring i statens budget för 2021. Det innebär mer än en fördubbling av Äldreomsorgssatsningen i budgetpropositionen för 2021. För 2022 och 2023 skulle våra förslag medföra ytterligare utgifter på 3,9 miljarder kronor årligen. 

Färre timanställningar och ökad personalkontinuitet inom äldreomsorgen
Vi måste få ned andelen timanställningar och tidsbegränsade anställningar genom att omvandla dem till tillsvidareanställningar. Vi är överens om att föreslå 2 miljarder kronor per år för detta under perioden 1 juni 2021 till budgetperiodens slut 2023. Vår långsiktiga ambition är att andelen tidsbegränsade anställningar halveras, i huvudsak genom att omvandlas till tillsvidareanställningar på heltid.

Ökad medicinsk kompetens inom äldreomsorgen

Den medicinska kompetensen inom äldreomsorgen behöver stärkas omgående. Vi föreslår därför 1,35 miljarder kronor för 2021 till utökad läkarkompetens inom äldreomsorgen, fler sjuksköterskor i särskilt boende och för att fler undersköterskor ska kunna utbilda sig till specialistundersköterskor med fokus på äldrevård och demensvård.

Ökade möjligheter till tryggt boende för äldre

För att fler äldre ska få tillgång till anpassade boenden snabbare vill vi utöka investeringsstödet för äldrebostäder. Vi föreslår att det befintliga statliga stödet till bostäder för äldre personer utökas med 1 miljard kronor för 2021, där merparten av dessa tillkommande medel öronmärks för trygghetsbostäder.

– Pandemin har visat på behovet av att stärka omsorgen av våra äldre. Vi presenterar nu viktiga förslag som kan göra skillnad. Det är uppenbart att Socialdemokraterna inte är beredda att göra det som krävs. Därför lägger vi det här initiativet, säger Elisabeth Svantesson, ekonomisk-politisk talesperson för Moderaterna. 

– Trots krisen gör regeringen väldigt lite för att lösa äldreomsorgens problem, så nu måste vi agera. Genom att omvandla timanställningar till fasta jobb för de som arbetar i äldreomsorgen så skyddar vi de äldre. Vårt mål på sikt med det här är att halvera andelen timanställningar, säger Nooshi Dadgostar, partiledare Vänsterpartiet.

– När brister i äldreomsorgen blottlades ytterligare av Coronakommissionen var regeringens svar att tillsätta en utredning. Men passivitet duger inte när problemen är väl kända. Våra satsningar innebär att det medicinska omhändertaget kan stärkas i närtid med fler läkare, sjuksköterskor och specialistundersköterskor och fler boenden för att möta äldres behov av omsorg, trygghet och gemenskap, säger Jakob Forssmed, Kristdemokraternas ekonomisk-politiske talesperson.

Partiernas företrädare kommenterar det gemensamma initiativet i riksdagens kammarfoajé idag torsdag klockan 9.45.

Presskontakt:
Helena Walentowicz, pressekreterare hos Elisabeth Svantesson, 072-2054942
Jessica Nordh, pressansvarig hos Nooshi Dadgostar, 073-076 22 90
Henrik Pehrsson, pressekreterare hos Jakob Forssmed, 070-382 01 46

Läs hela förslaget här:


Om Kristdemokraterna

Kristdemokraterna är ett politiskt parti som bildades 1964. Partiordförande är Ebba Busch sedan 2015. Kristdemokraterna sätter människovärdet främst och vill prioritera det som är nödvändigt för att bygga ett samhälle som håller ihop. Vården, äldrefrågorna och tryggheten är våra prioriterade frågor.


Kontaktpersoner

Pressjour (ej SMS)